Hvad er en fleksjobber

En fleksjobber er en medarbejder, der på grund af en sygdom eller lidelse har en begrænset arbejdsevne, og som jobcentret har visiteret til at kunne komme i fleksjob. Arbejdet tilrettelægges ud fra, at medarbejderen har behov for at blive skånet.

Der er 3 krav for, at en person kan visiteres til et fleksjob:

  • Personen skal være under pensionsalderen.
  • Arbejdsevnen er varigt eller væsentlig nedsat.
  • Alle muligheder for, at personen kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår, skal være undersøgt.

Ansættelse af fleksjobber

En fleksjobber kan ansættes i ganske få timer om ugen. Det er jobcentret, der vurderer, hvor mange timer en fleksjobber kan arbejde, samt fleksjobberens arbejdsintensitet.

Virksomheden skal kun betale for den tid, som medarbejderen reelt arbejder. Derudover kan der ydes et tilskud fra jobcentret. Tilskuddet udbetales direkte til medarbejderen. Er medarbejderen ansat i fleksjob før 1. januar 2013, betaler virksomheden den fulde løn til fleksjobberen. Virksomheden modtager derefter et tilskud til lønnen fra jobcentret.

Læs mere om ansættelsesvilkår for fleksjobbere.

Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode

Jobcentret bevilliger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal jobcentret vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at man kun kan have en fleksjobber ansat i fem år af gangen. Det betyder blot, at jobcentret hvert femte år skal vurdere, om medarbejderen fortsat er berettiget til et fleksjob.

Personer over 40 år kan, efter det første fleksjob, få bevilliget et permanent fleksjob, hvis jobcentret vurderer, at fleksjobberen aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

 

FAQ

 

Må man opsige en fleksjobber?

Svar:

Man skal være opmærksom på, at man oftest ikke bare kan opsige en fleksjobber. Det gælder også selvom jobcentret tit oplyser, at en fleksjobber ”bare kan opsiges”.

Årsagen til, at en person er i et fleksjob skyldes, at medarbejderen har en nedsat arbejdsevne på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, hvilket er det, som karakteriserer et handicap. Medarbejdere med et handicap er særligt beskyttet i forhold til opsigelse. Det er en konkret vurdering, hvorvidt medarbejderens sygdom udgør et handicap. Medlemmer af HORESTA opfordres til at kontakte HORESTA’s callcenter for nærmere rådgivning om eventuelt opsigelse af en flexjobber.

Kan man ændre timerne for en fleksjobber?

Svar:

Ja, det kan man godt, men jobcentret skal ind over, da det har betydning for den supplering af lønnen, som fleksjobberen får fra jobcentret. Yderligere anbefales medlemmer af HORESTA at kontakte HORESTA’s callcenter herom.

Hvilken løn skal en fleksjobber have?

Svar:

Er virksomheden omfattet af en overenskomst, hvor fleksjobberens arbejde falder ind under, skal fleksjobberen have de samme vilkår som i overenskomsten. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal man tage udgangspunkt i den sædvanlige overenskomst for fagområdet. Arbejdsgiver er forpligtet til at oplyse, hvilken løn der gælder for fuldtidsansatte på overenskomsten. Det er relevant for, at kommunen kan fastsætte det korrekte tilskud.

Kan en medarbejder, der allerede er ansat i virksomheden, blive fleksjobber?

Svar:

Er medarbejderen allerede ansat i virksomheden, kan han/hun først ansættes i et fleksjob, når han/hun har været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

På overenskomstområder, hvor der i overenskomsten findes såkaldte ”sociale kapitler”, skal medarbejderen først ansættes efter overenskomstens sociale kapitaler. Sådanne regler findes ikke i hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F.

Virksomheden skal dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job på særligt skånsomme vilkår før, der kan etableres et fleksjob. Parterne skal derfor lave en beskrivelse i ansættelseskontrakten af fleksjobberens skånebehov, herunder hvilke konkrete skånehensyn og initiativer, som parterne har aftalt for at imødekomme medarbejderens skånebehov. Virksomheden skal dokumentere, at disse initiativer og skånehensyn er opfyldt.

Kravet om de 12 måneders ansættelse på særlige vilkår gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – f.eks. fordi medarbejderen har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Kan man få en kommende medarbejder i virksomhedspraktik inden de starter i fleksjob?

Svar:

Ja, det kan være en god idé, at få en kommende medarbejder i virksomhedspraktik, inden man ansætter i et fleksjob. Det giver virksomhed og fleksjobber mulighed for at se hinanden an og afstemme forventninger, inden man indgår en aftale om fleksjob.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.