Hvad er en fleksjobber En fleksjobber er en medarbejder, der på grund af en sygdom eller lidelse har en begrænset arbejdsevne, og som jobcentret har visiteret til at kunne komme i fleksjob. Arbejdet tilrettelægges ud fra, at medarbej...
Må man opsige en fleksjobber?

Svar:

Man skal være opmærksom på, at man oftest ikke bare kan opsige en fleksjobber. Det gælder også selvom jobcentret tit oplyser, at en fleksjobber ”bare kan opsiges”.

Årsagen til, at en person er i et fleksjob skyldes, at medarbejderen har en nedsat arbejdsevne på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, hvilket er det, som karakteriserer et handicap. Medarbejdere med et handicap er særligt beskyttet i forhold til opsigelse. Det er en konkret vurdering, hvorvidt medarbejderens sygdom udgør et handicap. Medlemmer af HORESTA opfordres til at kontakte HORESTA’s callcenter for nærmere rådgivning om eventuelt opsigelse af en flexjobber.

Kan man ændre timerne for en fleksjobber?

Svar:

Ja, det kan man godt, men jobcentret skal ind over, da det har betydning for den supplering af lønnen, som fleksjobberen får fra jobcentret. Yderligere anbefales medlemmer af HORESTA at kontakte HORESTA’s callcenter herom.

Hvilken løn skal en fleksjobber have?

Svar:

Er virksomheden omfattet af en overenskomst, hvor fleksjobberens arbejde falder ind under, skal fleksjobberen have de samme vilkår som i overenskomsten. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal man tage udgangspunkt i den sædvanlige overenskomst for fagområdet.

Kan en medarbejder, der allerede er ansat i virksomheden, blive fleksjobber?

Svar:

Er medarbejderen allerede ansat i virksomheden, kan han/hun først ansættes i et fleksjob, når han/hun har været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

På overenskomstområder, hvor der i overenskomsten findes såkaldte ”sociale kapitler”, skal medarbejderen først ansættes efter overenskomstens sociale kapitaler. Sådanne regler findes ikke i hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F.

Virksomheden skal dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job på særligt skånsomme vilkår før, der kan etableres et fleksjob. Parterne skal derfor lave en beskrivelse i ansættelseskontrakten af fleksjobberens skånebehov, herunder hvilke konkrete skånehensyn og initiativer, som parterne har aftalt for at imødekomme medarbejderens skånebehov. Virksomheden skal dokumentere, at disse initiativer og skånehensyn er opfyldt.

Kravet om de 12 måneders ansættelse på særlige vilkår gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – f.eks. fordi medarbejderen har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Kan man få en kommende medarbejder i virksomhedspraktik inden de starter i fleksjob?

Svar:

Ja, det kan være en god idé, at få en kommende medarbejder i virksomhedspraktik, inden man ansætter i et fleksjob. Det giver virksomhed og fleksjobber mulighed for at se hinanden an og afstemme forventninger, inden man indgår en aftale om fleksjob.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne