HORESTA har gennem en årrække arbejdet på at forebygge sager med seksuel chikane i vores erhverv. Blandt andet med udarbejdelser af en række hjælpeværktøjer til vores medlemmer.

Seksuel chikane skal under ingen omstændigheder tolereres på det danske arbejdsmarked. Men desværre foregår det i mange erhverv – herunder også i hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

En undersøgelse fra VIVE offentliggjort i april 2021 viste, at 2,8 procent af alle ledere og medarbejdere på det danske arbejdsmarked havde følt sig udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. Inden for rengørings- og restaurationsbranchen var andelen 3,3 procent.

Senest har debatten om emnet fyldt en del i mediebilledet, efter at en tidligere tjener har fortalt om sine oplevelser i branchen gennem en årrække.

”I HORESTA tager vi selvfølgelig klart og entydigt afstand fra enhver form for seksuel chikane. Det samme oplever vi heldigvis er tilfældet i langt størstedelen af vores medlemsvirksomheder, der arbejder på at have en god arbejdspladskultur, så de kan holde på deres medarbejdere, og så deres medarbejdere er glade for at gå på arbejde”, siger HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Hun ser dog samtidig et stort behov for bedre dialog om emnet på branchens arbejdspladser.

”Vi skal have italesat over for hinanden, at vi har en nultolerancekultur. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og derfor skal vi være sammen om at skabe en god arbejdsplads”.

Viden og rådgivning

På vores hjemmesiden kan du som medlem få adgang til en lang række af de værktøjer, som vi stiller til rådighed.

Det gælder for eksempel vejledning og skabelon til personalepolitik eller -håndbog samt informationsplakater med gode råd til ophængning på arbejdspladserne. Derudover tilbyder vi 1:1-rådgivning og indgår i en række samarbejder, som skal klæde både ledere og medarbejdere (herunder også elever) bedre på til at fokus på problematikken.

Under ”Mobning og seksuel chikane” kan du finde materiale, I kan bruge i jeres virksomhed, og viden og rådgivning om, hvordan man håndterer eventuelle sager.

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Fokus på et sundt arbejdsmiljø med nyt tiltag

Sammen med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) arbejder HORESTA på at sætte fokus på arbejdsmiljøet i branchen. Nu har BFA udgivet en comic book, der støtter dialogen mellem medarbejdere og ledelse.

Log ind