I 2022 blev der indgået endnu en aftale, der skal styrke det tilsyn, som holder øje med, om virksomheder håndterer deres affald korrekt. Tilsynet vil både indeholde et administrativt tilsyn og fysiske besøg hos virksomhederne.

Øget tilsyn i 2025 og 2027

Fra 2025 skal hver 15. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn, og hver 75. virksomhed udtrækkes til fysisk tilsyn. I 2027 skal hver tredje virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn, mens hver 15. virksomhed udtrækkes til fysisk tilsyn.

Det fremgår af aftaleteksten, at affaldstilsynet indledningsvist skal have en vejledende karakter.

Mere ensartet tilsyn

I dag er tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering dog varierende og i mange tilfælde begrænset. Uensartet affaldstilsyns- og klassificeringspraksis skaber ulige konkurrencevilkår mellem virksomhederne på tværs af kommunegrænser og medfører, at store mængder genanvendeligt affald sendes til forbrænding.

Fremme konkurrencevilkår

En styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis har til formål at fremme lige konkurrencevilkår og sikre høj genanvendelse. Det er med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi aftalt, at udvælgelsen til tilsynet skal være risikobaseret, så indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst.

Fristen for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastsættes til 1. juli 2023.

Læs mere om affaldstilsyn og affaldsbekendtgørelsen i HORESTAs guide: Nye regler for affaldssortering – Hvad betyder det for jer?

Se også

Nye regler for affaldssortering: Det betyder ændringerne for dig

Hele Danmark skal sortere mere og bedre og samtidige reducere, genbruge og genanvende affald. Nye dele af affaldsbekendtgørelsen gældende for erhverv træder i kraft den 31. december 2022. HORESTA har udviklet en guide, som fortæller, hvad det betyder for jer, og hvordan I skal forholde jer til de nye regler.

Log ind