Miljøstyrelsen har i samarbejde med HORESTA afsluttet et projekt, der kortlægger gæsters adfærd i forbindelse med bortskaffelse af affald i det offentlige rum og gæsteområder – med særligt fokus på plastikaffald.

Formålet har været at understøtte hotel- og restaurationsbranchen i deres arbejde med i højere grad at sortere til genanvendelse og reducere forbruget af engangsplastik emballage.

”Vi skal genanvende mere og smartere, og hvis vi skal i mål i vores erhverv, så er gæsterne fuldstændig afgørende. Derfor har dette projekt været vigtigt for HORESTA, og vi ser frem til, at konklusionerne bliver løftet videre i Miljøstyrelsens fremadrettede arbejde. Vores fokus er, at affaldssortering ikke bliver en belastning af driften ude i erhvervet, så det skal være nemt for både virksomheder og forbrugere,” siger Mikal Holt Jensen, miljøchef i HORESTA.

Projektet har fulgt forbrugeren og undersøgt deres adfærd i gæsteområder og offentlige rum. Flere HORESTA-medlemmer har bidraget i undersøgelsen samt afprøvningen, og det har genereret en masse viden om, hvorfor gæsterne ikke altid rammer den rigtige spand, når de står med fx take-away emballage i hånden.

Konkret har projektet identificeret en række barrierer for, at gæsterne sorterer affald korrekt. Og små ting kan gøre en forskel – for eksempel affaldsspandens udformning, men også tvivl om korrekt sortering hos forbrugeren spiller en afgørende rolle.

Projektet har primært fokuseret på engangsemballage af plastik og er udarbejdet som et led i at understøtte sektorsamarbejdet med hotel- og restaurationsbranchen som var nedsat i regi af Plastikhandlingsplanen.

HORESTA har været sekretariat for sektorsamarbejdet, og virksomheden Transition har været udførende på projektet.

Du kan læse rapporten her.

Bliv klogere på det udvidede producentansvar

Vi har erfaret, at mange af vores medlemmer bliver omfattet af producentansvar for emballage. Da der stadig er uklarheder om, hvad det i praksis betyder, kommer her et overblik.

Log ind