Producentansvar betyder i bund og grund, at den, som sætter en vare på markedet i et givent land, også skal sørge for, at produktet bliver indsamlet og behandlet miljømæssigt korrekt, når det bliver til affald. EUs producentansvar får stor betydning – både i praksis og økonomisk - for turisme- og oplevelseserhvervet og især for udbydere af take away.

Det er producenten, eller den som sælger produktet, der formelt får ansvaret for at indsamle og affaldsbehandle de produkter, de sætter på markedet – og ydermere at finansiere at det sker. Det betyder også, at virksomhederne skal være med til at betale for det, som kommunerne indsamler i naturen og det offentlige rum efter en fordelingsnøgle, der netop nu er under udvikling.

HORESTA påvirker processen og inviterer medlemmer til webinar på tirsdag den 22. juni fra kl. 14-15, hvor vi giver jer et overblik over, hvad det kommer til at betyde for branchens virksomheder.

På webinaret gennemgår Miljøministeriet, hvad producent- og oprydningsansvaret kommer til at betyde for jeres virksomheder, og hvornår og hvordan, det bliver implementeret i Danmark, samt hvad HORESTA gør for at påvirke processen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Det er afgørende for HORESTA, at vi får skabt et system, som ikke giver en unødig ekstra regning til branchens virksomheder, hvor vi skal betale for at rydde op efter andre brancher. Vi ønsker, at der skabes reelle incitamenter til selv at tage ansvar for at rydde op efter os selv og udbyde flere (og mere) grønne produkter. Det skal ikke bare blive en ekstra regning, som branchens virksomheder og dermed forbrugeren i sidste ende skal betale.

Som medlem kan du tilmelde dig her.

Nye emballage-regler på vej

EU er kommet et skridt nærmere en ny forordning om emballage, som skal reducere brugen af plastic og øge genbrug

Log ind