Danskerne er så småt ved at være tilbage på arbejde igen efter sommerferien, og det betyder, at manglen på udenlandske besøgende igen bliver aktuel for hele erhvervet. Og ekstra hårdt ramt er de virksomheder, hvor hele forretningen er afhængig af udenlandske gæster, store begivenheder, events og/eller ligger i København. Nu nærmer efteråret sig med hastige skridt og med risiko for smittestigning samtidig med, at det tidligere er politisk aftalt, at kompensationen udfases endeligt.  

På mødet deltog Torben M. Andersen, der er formand for regeringens ekspertgruppe, som skal lave en langsigtet strategi for at holde smitten nede og samtidig beskytte dansk erhvervsliv.

HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch, efterlyste, at vi har set den sidste uigennemtænkte nedlukning eller smittehåndtering, og hun kritiserede, at kompensationsordningerne forsvinder fra udgangen af næste måned.

”Vores erhverv kan ikke blive ved med at sende medarbejdere hjem eller få frataget nøglerne til deres forretning og samtidig betale regningen, fordi kompensationen forsvinder. Vi må ikke se flere udokumenterede nedlukninger i stil med Jomfru Ane Gade eller nedlukninger, hvor virksomheder på en bestemt lokation bliver ramt, selvom de hverken har lokale medarbejdere eller gæster”, siger hun.

HORESTA mindede økonomerne om, at EU har givet medlemslandene lov til at fortsætte kompensationen året ud, og at der derfor er stor sandsynlighed for, at andre lande vil stille deres virksomheder bedre i den internationale konkurrence med en forlænget kompensation. Det vil forværre situationen yderligere, hvis vores virksomheder oplever en urimelig konkurrenceforskel.

Det afgørende for HORESTA er nu, at vi nu kommer så tæt på normale tilstande, som muligt.

”Der er ikke behov for restriktioner længere. Danskerne har taget sundhedsmyndighedernes gode råd til sig, de har ladet sig vaccinere, og nu handler det om at lære at leve i et samfund, hvor coronaen aldrig forsvinder helt. Det er ensbetydende med, at vi stopper med politiske restriktioner, der fjerner forretningsgrundlaget fra erhvervslivet, og gør en sidste indsats for at hjælpe de brancher, der stadig er ramt af Coronakrisens eftervirkninger, på fode igen,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Log ind