Egentlig skulle bordene på de københavnske restauranter være sat i garagen i dag, men i 11. time er det via et politisk forlig i Borgerrepræsentationen lykkedes at få forlænget ordningen året ud. Det er en dagsorden, som HORESTA har kæmpet meget hårdt for at italesætte og få igennem.

”Først og fremmest vil vi gerne takke SF, Venstre og Radikale Venstre for at have kæmpet vores sag, men naturligvis kan vi takke alle partier bag aftalen for at give denne meget tiltrængte håndsrækning til vores nødlidende erhverv,” siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi.

HORESTA kæmper videre for at få udvidelsen af udeservering til også at gælde for 2021. I den forbindelse kommer organisationen med en opfordring til hele hovedstadens erhverv

”Vi vil fra HORESTA opfordre alle til at leve op til de gældende regler for udeserveringen og særligt at få lukket og slukket i god tid. Der er stor politisk bevågenhed på, at reglerne overholdes, da overskridelser med gene til følge for beboere i byen har været én af knasterne i forhandlingerne om at få forlængelsen. Overholdelse af reglerne kan med andre ord være dét, der gør det muligt også at få en dispensation i 2021,” lyder det fra Annette Hyldebrandt.

Det fremgår af aftalen at:

Partierne er enige om at forlænge muligheden for supplerende udeservering resten af året frem til 31. december 2020 med følgende bemærkninger:

  • De eksisterende vilkår for supplerende udeservering gælder fortsat. Det vil blandt andet sige, at der kun tillades udvidelser ud for egen facade. Der skal som udgangspunkt være 1,5 m fri passage, så fremkommeligheden sikres. Der tillades kun ekstra arealer ved restaurationer mv, der serverer fødevarer. De ekstra arealer til udeservering gælder kun tirsdag til lørdag og kun frem til klokken 22.00.
  • Der kan ikke gives tilladelser, der inddrager erhvervsparkeringsplader eller handicapparkeringspladser.
  • Teknik- og Miljøforvaltningens tilsyn med overholdes af tilladelserne skærpes i forhold til det, som blev aftalt i forbindelse med overførselssagen. Teknik- og Miljøforvaltningen har særligt fokus på at overholde af restaurationsforskriften i forhold supplerende udeservering. Tilsynet prioriteres, så der følges op hurtigt i forbindelse med naboklager og udeservering.

HORESTA: Forbud mod udeservering er håbløs symbolpolitik

Forbuddet mod udeservering efter klokken 22 spøger stadig i København. Den 4. december stemmer politikerne om forslaget, som har fanget offentlighedens interesse, men brancheorganisationen HORESTA mener, at der er tale om symbolpolitik.

Log ind