Der er problematisk, at man ikke skal indberette til myndighederne, hvor mange dage man udlejer sin bolig gennem udlejningstjenester som for eksempel Airbnb.

Det skriver Erhvervsstyrelsen i en rapport, der evaluerer på nogle af de første erfaringer med de nye regler på Airbnb-området, som løbende er trådt i kraft inden for det seneste år.

Erhvervsstyrelsen og kommunerne skal holde øje med, at de nye grænser for privat korttidsudlejning overholdes. Men myndighederne får kun indberettet udlejernes indtægter, og ikke hvor mange dage boligerne udlejes.

”Det viser med al tydelighed, at de nye regler er umulige at håndhæve. Vi forstår til fulde Erhvervsstyrelsens og kommunernes frustrationer. Der er reelt ingen kontrol. Hvordan skal man kunne håndhæve et udlejningsloft på for eksempel 70 dage, hvis man kun får oplyst, hvor stor indtjeningen på boligen har været?”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Forbud mod erhvervsmæssig udlejning

Af rapporten fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at der allerede nu er indberettet 14 sager til styrelsen vedrørende ulovlig udlejning. Typisk udlejning af hele opgange eller af flere lejligheder i samme opgang. Rapporten slår fast, at loven i praksis fungerer som et forbud mod erhvervsmæssig udlejning.

”Det er positivt, at myndighederne slår fast, at erhvervsmæssig udlejning af private boliger ikke er tilladt. Men hvis reglerne ikke kan håndhæves, er de ligegyldige, og får ikke betydning. Derfor er der brug for, at man fra politisk side får ændret lovgivningen,”  siger Kirsten Munch.

HORESTA efterlyser, at private udlejere får pligt til at indberette antallet af udlejningsdage, og at loftet for udlejning af private boliger også omfatter enkeltværelser.

Evalueringsrapporten undersøger, om det har haft betydning for udlejningen, at enkeltværelser er undtaget fra loftet for, hvor meget man må leje ud. Her er konklusionen, at der ikke er sket en ændring i udlejningsmønstret, men det overrasker ikke HORESTA.

”Når regler ikke kan kontrolleres, kan det ikke undre, at det ikke skaber ændret adfærd. Og skulle de, der systematisk udlejer private boliger, blive kontrolleret kan de blot udnytte hullet i lovgivningen og forklare det med, at det er udlejet enkeltværelser med adgang til resten af boligen. Det er en uholdbar situation, der kalder på politisk handling”, slutter Kirsten Munch.

Airbnb lancerer berømthedsoplevelser

Ved at lancere den nye Icons-kategori håber Airbnb at køre med på dette års store oplevelsestrend – og hvis den bliver relevant at tage platformen med ind i fremtiden.

Log ind