Hvor meget skal private have lov til at udleje deres bolig? Et flertal i folketinget bestående af Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre har nu vedtaget en ny lov, der fastsætter grænser for den private udlejning.

Udlejningsloftet i lovforslaget om regulering af Airbnb omfatter dog kun privates udlejning af hele deres bolig, og ikke når de kun udlejer værelser. Udlejningen af hele boligen må foregå optil 70 dage om året, mens kommuner kan tillade op til 100 dage om året. Udlejningen af værelser må blot ikke have ’professionel’ karakter.

Så mens der er kommet styr på den automatiske skatteindberetning, så kan den ukontrollerede udlejning af værelser, hvor private driver hotellignende virksomhed, fortsætte, mener HORESTA.

”Det er en aftale, som ikke løser det problem, som den blev sat i verden for at løse. Derfor glæder det os meget, at man har valgt at evaluere delen om værelsesudlejningen allerede i efteråret,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Hun ser gerne, at man også revurderer og evaluerer både kontrolmulighederne og antallet af udlejningsdage til efteråret.

HORESTA mener nemlig ikke, at der er afsat tilstrækkeligt med midler til kontrollen med den private udlejning, og organisationen argumenterer samtidig for, at antallet af dage i udlejningsloftet burde ligge tættere på det antal dage, som den typiske dansker årligt har ferie.

I betænkningen til lovforslaget skriver Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at det har været vigtigt, at der blev indført en egentlig maksimumsgrænse for, hvor mange dage om året man må leje sin bolig ud, bl.a. for at modvirke, at de nye muligheder ikke presser et i forvejen presset boligmarked.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er således tilfredse med, at en øvre grænse er endt på maksimalt 70 dage frem for at have 90 dage som minimum, sådan som regeringen oprindelig foreslog.

”Da det på mange måder er nyt land, man betræder, er det derfor med tilfredshed, at vi ser, at det allerede i andet halvår i 2019 vil blive evalueret og vurderet, om reglerne vedrørende værelsesudlejning er udformet hensigtsmæssigt”, skriver de to partier.

Airbnb lancerer berømthedsoplevelser

Ved at lancere den nye Icons-kategori håber Airbnb at køre med på dette års store oplevelsestrend – og hvis den bliver relevant at tage platformen med ind i fremtiden.

Log ind