Der var meget at glæde sig over, da et flertal i Folketinget før sommerferien blev enige om en regulering af korttidsudlejningen af boliger, og regeringen efterfølgende indgik en aftale med Airbnb om indberetning til SKAT af udlejernes indtægter.

Siden dengang har embedsmændene arbejdet med at omforme aftalerne til tre lovforslag, og det har efter HORESTAs opfattelse udvandet en stor del af de intentioner, der lå i forliget fra forsommeren. Et godt eksempel er kontrollen med, om udlejerne bryder reglerne for bopælspligt og reelt driver professionel hoteldrift.

Derfor har HORESTA taget initiativ til et foretræde sammen med Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Erhverv for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg senere i dag.

HORESTA ønsker registering

”Problemet er blandt andet, at kontrollen med, om bopælspligten overholdes, ikke er god nok. Der er ikke tilstrækkelig med redskaber til at gennemføre en effektiv kontrol, og så bliver kontrollen opsplittet på 98 kommuner og Erhvervsstyrelsen”, siger HORESTA politiske direktør, Kirsten Munch.

HORESTA er særlig bekymret for, at den nye lovgivning ikke lægger loft over, hvor mange dage man må udleje enkeltværelser. Konsekvensen bliver i praksis, at en udlejer kan udleje værelser i en lejlighed hele året, hvis han eller hun har folkeregisteradresse på stedet. Og der er ingen reel mulighed for at gennemføre kontrol.

På den baggrund lægger HORESTA blandt op til, at korttidsudlejerne skal registrere sig, at myndighederne får flere beføjelser og ressourcer, og at indberetning af lejeindtægter fra formidlingsplatforme skal følges af indberetning af antal udlejningsdage.

”Det var rigtig positivt, at et flertal i Folketinget aftalte en regulering af korttidsudlejning i foråret. Men den efterfølgende udvanding betyder, at aftalen mister tyngde og kraft, og det er helt uholdbart. Det må det også være for de politikere, som har et reelt ønske om at sikre fair konkurrence for erhvervsdrivende og ikke mindst, at vores boliger faktisk bliver brugt til at bo i”, siger Kirsten Munch.

Log ind