Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Sundhedsmyndighederne opfordrer restauranter til at indføre en frivillig registrering af gæsters kontaktoplysninger i tilfælde af, at en gæst kan have været smittet med coronavirus. Oplysningerne bliver indhentet med henblik på udlevering til sundhedsmyndighederne, skriver Berlingske.

Men opfordringen er alt, alt for uklar, mener HORESTA. Ifølge politisk direktør i HORESTA Kirsten Munch Andersen anbefales det derfor, at restauranterne venter med at registrere gæsterne, indtil myndighederne kommer med klarere retningslinjer.

”Vores generelle opfordring er, at man skal afvente. Ud over ressourcetrækket, og at det potentielt kan holde gæster væk og skabe uhensigtsmæssige situationer, så er der en risiko ved, at man ikke får håndteret de her oplysninger på den rigtige måde,” siger hun.

Læs hele historien her.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Log ind