Fødevarestyrelsen har revideret hygiejnereglerne for fødevarevirksomheder, herunder restauranter, på flere områder.

 

Reglerne om fødevarehygiejne fremgår af en række EU-forordninger, herunder særligt hygiejneforordningen og hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning beskriver hygiejnereglerne, og hvordan kravene overholdes.

 

Du finder den reviderede hygiejnevejledning her.

 

Har du spørgsmål til ændringerne og hygiejnereglerne, samt fødevarekontrollens regulering på området, er du velkommen til at kontakte HORESTAs fødevarechef Tine Skriver på  [email protected] 

 

Ved opdateringen er der bl.a. blevet redigeret i følgende afsnit:
Ny hygiejnevejledning fra Fødevarestyrelsen
4.2. Vigtige overvejelser vedrørende indretning
6. Toiletforhold i fødevarevirksomheder
10.10. Vand i fødevarevirksomheder
12.6. Arbejdsdyr m.m.
15.3. Indretning og drift af mobile virksomheder
19.1. Rengøring og desinfektion
22.4. Besked om sygdom
26.3. Brud på kølekæden
26.5. Mærkning med opbevaringstemperatur
26.6. Fastsættelse af holdbarhed
26.7. Nedkøling
27.1. Varmebehandling og genopvarmning
28.8. Skiltning/mærkning til at vejlede kunder
35.2. Lister over virksomheder med autorisationsnummer og visse andre virksomheder
39.1. Krav om fødevarekædeoplysninger
90. Direkte levering af animalske fødevarer fra primærproducenter til lokale detailvirksomheder

Log ind