Der har været travlt på hotellerne og restauranterne rundt omkring i landet. I hvert fald viser omsætningstal fra Danmarks Statistik, at branchen er kommet rigtig flot igennem det første halvår af 2023.

Sammenlignet med sidste år ligger hotellerne 19 procent over niveau mens omsætningen er 21 procent højere end i 2019. For konferencecentrene ligger omsætningstallene henholdsvis 10 procent og 15 procent over 2022 og 2019. Restauranterne præsterer en omsætning i første halvår, som ligger hele 36 procent over niveauet i 2019 mens de slår resultatet fra 2022 med 10 procent.

Selvom omsætningstallene er imponerende er det vigtigt at medregne en inflation, som tager toppen af væksten. På samme måde oplever mange i branchen, at opsvinget efter coronaårene så småt er aftaget. Alligevel er der dog god grund til optimisme.

“Omsætningstallene er virkelig imponerende og vidner om en vis modstandsdygtighed og omstillingsparathed i branchen. Selvom inflationen selvfølgelig har en væsentlig indflydelse på omsætningen, kan vi godt slå fast, at hotel-, og restaurantbranchen oplever en rigtig flot vækst. Det er i høj grad drevet af, at Danmark er en attraktiv destination for turister, men også af, at danskerne prioriterer oplevelser højere end tidligere. Det er meget, meget positivt for branchen som vækstmotor i Danmark” siger Jeppe Møller-Herskind, som er kommerciel direktør i HORESTA.

Det er vigtigt, at pointere, at for den enkelte virksomhed kan de øgede omkostninger de seneste år betyde, at overskuddet ikke er fulgt med i samme tempo som omsætningen. For hotelbranchen har den øgede kapacitet også skabt et mere konkurrencepræget marked, som også kan vise sig på bundlinjen.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind