HORESTA ønsker at gøre de forskellige løndele i overenskomsten mere gennemskuelige. Derfor har HORESTA udviklet et skema, der viser medlemmer, hvad den overenskomstmæssige løn består af.

Med skemaet kan du som HORESTA-medlem finde den relevante medarbejdertype, indtaste medarbejderens anciennitet, timeantal og evt. personlige eller faste tillæg og få et bedre overblik over lønsammensætningen.

Derudover kan skemaet bruges til lønforhandlinger både når der ansættes nye medarbejdere eller ved lønsamtaler, når det er tid til dem.

“Vores håb er, at skemaet kan hjælpe ved lønforhandlingen – både ved ansættelsen og de løbende samtaler. Skemaet viser meget tydeligt, at en stigning på f.eks. 4,5 kr. i timen i det personligt tillæg for en medhjælper vil resultere i en kontant lønstigning på ca. 9 kr. i timen, når stigningen slår igennem på særlige løntillæg, pension, feriepenge m.m.,” fortæller Birgitte Riisager, som er jurist hos HORESTA og er har stået for udvikling af skemaet.

Med den nye overenskomst bliver fordelingen af pension ændret således, at arbejdsgiverdelen fra den 1. juni 2023 vil udgøre 10 pct. Denne ændring er der taget højde for i skemaet.

Det skal bemærkes, at skemaet er et regneeksempel, som udelukkende er vejledende og ikke udtømmende. Løn og øvrige vilkår fastlægges af det til enhver tid gældende ansættelsesbevis og overenskomsten.

Du finder skemaet her.

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til, hvordan det kan forbedres, er du meget velkommen til at kontakte jurist, Birgitte Riisager på +45 35 24 80 44 eller [email protected].

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind