Når erhvervet igen er frie af restriktioner, så er mangel på arbejdskraft virksomhedernes største hovedpine. Det var det i efteråret, og det var det før krisen. Derfor har HORESTA budt de nuværende politiske forhandlinger velkommen, og organisationen mener, at der er en række steder, man bør sætte ind.

”Der er ingen tvivl om, at døren til arbejdskraft fra lande uden for EU skal åbnes i langt højere grad. Problemet kan desværre hverken løses inden for hverken landets eller kontinentets grænser. Så var det sket. Der er enten for få ledige, eller også er de ikke flytbare. Og virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervet har brug for at kunne imødekomme efterspørgslen fra gæsterne efter tre omkostningsfulde restriktionsbølger,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA.

Han understreger dog, at det ikke er den fulde løsning. HORESTA kalder også på en politisk indsats i forhold til at tiltrække europæisk arbejdskraft, og så skal sagsbehandlingen blive langt smidigere.

”Vi skal dreje på alle håndtag for at løse det her problem. For virksomhederne handler det ikke om danske eller udenlandske medarbejdere. Det handler om motiverede ansatte. Derfor bør man selvfølgelig også se på, hvordan man kan øge incitamentet for at tage et arbejde hos de få, der stadig står uden for arbejdsmarkedet. Det kunne for eksempel være via et forhøjet beskæftigelsesfradrag,” mener Jannick Nytoft.

Han understreger, at vækst i erhvervslivet er en forudsætning for et velfungerende velfærdssamfund. Derfor bør man fra politisk side tage erhvervslivets ønsker og argumenter til efterretning, når den endelige aftale skal på papir.

Webinar: Genvejen til international arbejdskraft

Mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men er du åben overfor at ansætte medarbejdere fra udlandet er der gratis hjælp at hente. Det kan du høre mere om på et webinar den 25. marts.

Log ind