I takt med at antallet af vaccinerede er steget, er Sundhedsstyrelsens retningslinjer blevet ændret. Sundhedsstyrelsen betragter personer, der har modtaget to stik som færdigvaccinerede. Personer der kun har modtaget èt stik sidestilles ift. vurdering af nærkontakt med personer, der ikke er vaccinerede.

Her kan I få overblikket over, hvordan I skal forholde jer, hvis en medarbejder er nær kontakt til en corona-smittet.

Myndighedernes anbefalinger, hvor en person er nærkontakt til en smittet

Styrelsen For Patientsikkerhed anbefaler, at en færdigvaccineret person ikke skal gå i selvisolation, men skal lade sig teste to gange, hvis denne er nærkontakt til en smittet og ikke selv har symptomer. Personen vil derfor kunne møde på arbejde som sædvanligt, selv om eksempelvis en kollega eller et familiemedlem er testet positiv. Hvis en færdigvaccineret person udvikler symptomer på Covid-19, skal denne dog fortsat følge retningslinjerne om selvisolation.

En person, der har været smittet med Covid-19 inden for 12 måneder, før denne er nærkontakt, skal kun gå i selvisolation, hvis personen får symptomer. Personen skal følge anbefalingen om test, medmindre det er under 12 uger siden, denne fik taget en positiv test.

Ikke-vaccinerede og personer, der kun har fået èt stik, skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og desuden lade sig teste efter myndighedernes anbefalinger.

Orientering til medarbejdere, der konstateres nærkontakt til en smittet

Såfremt en medarbejder konstateres nærkontakt til en smittet, kan I oplyse denne om følgende:

Du har orienteret os om, at du er nærkontakt til en person, der er konstateret smittet med Covid-19.

Såfremt du er færdigvaccineret, anbefaler myndighederne, at du lader dig teste to gange. Du kan møde på arbejde på normal vis, hvis du ikke har symptomer. Har du symptomer, skal du ud over at lade dig teste gå i selvisolation efter myndighedernes anbefaling.

Hvis du ikke er færdigvaccineret, dvs. kun har fået ét stik eller slet ikke er påbegyndt vaccinationsprogrammet for Covid-19, skal du gå i selvisolation og lade dig teste to gange, uanset om du har symptomer eller ej.

Hvis du har været smittet med Covid-19 inden for 12 måneder, før du er nærkontakt, kan du møde på arbejde og skal kun gå i selvisolation, hvis du oplever symptomer. Du opfordres til at følge anbefalingen om test, medmindre det er under 12 uger siden, du fik taget en positiv test.

Kan en person være anden kontakt end nærkontakt?

Ja, der er faktisk endnu en situation, der kræver særlig opmærksomhed.

Dette kan være den situation, hvor en medarbejder har siddet i samme lokale som en smittet kollega, men hvor denne ikke er nærkontakt. Hvis medarbejderen ikke har symptomer, skal denne ikke gå i isolation, men det er anbefalingen, at medarbejderen tager en test hurtigst muligt. 

 

Det anbefales, at I holder jer orienteret om retningslinjerne og anbefalinger, der løbende opdateres. Retningslinjerne findes her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende anbefalinger ved COVID-19 ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

DGI Byen ansætter ny CFO

Jesper Breum er DGI Byens nye CFO. Han kommer fra en stilling som CFO hos e-Boks og skal være med til at udrulle DGI Byens nye strategi om at skabe bedre sundhed og livskvalitet.

Log ind