Danske turistvirksomheder bliver i stigende grad mødt af forventninger og krav om at kunne dokumentere deres klimaaftryk. Som hjælp har regeringen lanceret Klimakompasset, der skal gøre det nemmere for turistvirksomheder at beregne deres klimaaftryk og få indblik i, hvordan de kan reducere deres CO2-aftryk.

”Et grønt overblik over virksomhedernes klimaaftryk vil bidrage til både at skabe større bevidsthed om den grønne omstilling internt i virksomheden, men det giver også danske virksomheder en konkret konkurrencefordel i markedet, hvor efterspørgsel efter klimadata kun er stigende,” fortæller Mikal Holt Jensen, miljøchef i HORESTA, som også er sekretariatschef i turismens miljømærke, Green Key, og fortsætter:

”Green Key har samarbejdet med Erhvervsstyrelsen om kompasset, da oplevelseserhvervet har en vilje til at trække i den grønne førertrøje, og det er noget, der er medvirkende til at tiltrække turister til landet. Fra næste år vil det være et krav, at alle Green Key-virksomheder har foretaget en beregning af virksomhedens CO2-udledning.”   

Det nye klimakompas kan hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder med at beregne deres CO2-aftryk og få overblik over, hvordan klimabelastningen fordeler sig på deres forskellige aktiviteter. 

Webbaseret CO2-beregner

Klimakompasset er en webbaseret CO2-beregner, der kan findes på Virksomhedsguiden.

  • Udregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra virksomhedens egne aktiviteter, fx transport og energiforbrug.
  • Udregne den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos underleverandører og kunder i værdikæden, fx i produktionen samt i salg, brug og bortskaffelse af produktet.
  • Identificere klimaeffekten af forskellige CO2-reducerende tiltag.

Læs mere om Klimakompasset under temaet ’Grøn og bæredygtig virksomhed’ på Virksomhedsguiden

Endnu et grønt stempel af hotel i København

NH Collection Copenhagen har opnået den internationale miljøcertificering Green Key, der tildeles virksomheder i turismebranchen, som gør en ekstra indsats for at passe på miljøet.

Log ind