Et nyt år er mange steder ensbetydende med nye strategiske tiltag, men forudsætningen for succes er glade medarbejdere, der kan få ideer til at blive til virkelighed.

HORESTAs medarbejderanalyse Better Hospitality Workplace (BHW) kan give jer indsigt i, hvor virksomheden stortrives, og hvordan der er mulighed for forbedring.

BHW er unik, fordi det både giver jer mulighed for at måle temperaturen på medarbejdernes tilfredshed og på sigt at sammenligne resultaterne med resten af branchen. Netop muligheden for at benchmarke med virksomheder i samme branche er blevet efterspurgt af HORESTAs medlemmer gennem længere tid. På opfordring fra medlemmerne har vi således udviklet dette nye produkt, som bliver et vigtigt redskab til både at tiltrække og fastholde medarbejdere fremover - på tværs af branchens virksomheder – og vi nærmer os et antal besvarelser, der muliggør benchmarket i erhvervet.

Vi har også gjort meget ud af brugervenligheden både i forhold til medarbejdernes besvarelse samt den efterfølgende rapportering til virksomhedens ledelse. Besvarelse kan bl.a. ske når som helst via mobiltelefon, tablet el.lign. – og på både dansk og engelsk.

I bestemmer selvfølgelig selv, hvornår på året I vil gennemføre undersøgelsen. Jeres virksomhed kan også tilføje egne spørgsmål i undersøgelsen, som optager netop jeres virksomhed.

Jo flere virksomheder som tilslutter sig, des stærkere bliver sammenligningsgrundlaget på tværs af branchen!

Kontakt chefkonsulent Karin Bækby Petersen for yderligere information.

20240528 DSC00277
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Log ind