HORESTA er på ingen måde tilfreds med de hjælpepakker, der træder i kraft fra i dag, hvor restauranter, barer, cafeer og en række andre oplevelseserhvervets virksomheder i 38 kommuner bliver ramt af nedlukning.

Derfor er det forventningen fra HORESTAs side, at politikerne finder frem til nogle nye og bedre modeller til at understøtte erhvervet.

”Der er rigtig mange spørgsmål til de eksisterende hjælpepakker. Derfor er der grundlæggende brug for at få kigget på dem og sikre vores branche, at vi kommer igennem det sidste stykke, inden vi kan åbne op igen,” sagde HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch i går og i dag til blandt andre TV2/News.

Hun pegede blandt andet på, at det bør sikres, at restauranterne kan få lønkompensation, selv om de har omsætning. Det kan de nemlig ikke efter den model, der kører fra i dag, og konsekvensen er, at det for mange ikke vil kunne betale sig at køre take away.

HORESTA ønsker også kompensation for de varelagre, som mange virksomheder har bygget op i en tid, hvor der for forventning om en højere omsætning end i de foregående måneder. Desuden ønsker HORESTA en genåbning af forårets hjælpepakker, hvor faste omkostninger blev dækket i forhold til tabt omsætning. Det ville nemlig betyde, at også virksomheder uden for de 38 kommuner med nedlukning ville kunne få dækket deres tab. Det samme ville gælde virksomheder, som ikke er nedlukkede, men indirekte rammes af nedlukningen. Det gælder for eksempel kantinevirksomheder og kursus- og konferencecentre.

”Vi har kigget ind i en december, hvor vi havde håbet på, at vi rent faktisk kunne tjene nogle penge, der gjorde, at vi nu var forberedte på de mørke måneder, hvor vi jo ikke har noget aktivitet og ikke har noget omsætning. Det bliver desværre taget fra os nu, og de kompensationmuligheder, der er, de er langt fra tilstrækkelige,” sagde Kirsten Munch til TV2/News.

Log ind