Når medarbejdere i overenskomstdækkede virksomheder i hotel- og restauranterhvervet skal på efteruddannelse, er der gode muligheder for at søge tilskud hos branchens fonde. Det er der hvert år mange virksomheder, som benytter sig af, og mange medarbejdere der får glæde af.

PensionDanmark opkræver 400 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til HRT-Kompetenceudviklingsfonden og 50 øre pr. præsteret arbejdstime til Samarbejdsfonden. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud.

Opkrævning til HRT Kompetenceudviklingsfond i uge 34.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler PensionDanmark, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk

HRT-kompetenceudviklingsfond, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den kompetenceudviklingsfond, som de er tilknyttet. 

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde eller kontakt HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane. 

I er også altid velkommen til at kontakte HORESTAs efteruddannelsesprojekt ’Ja tak’.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Kursus: Støtte til efter– og videreuddannelse

Kl. 09.30 - 12.00.

HORESTA inviterer til kursus i de økonomiske støtte muligheder, som eksisterer både offentligt og i overenskomsten mellem 3F/HORESTA i forhold til efter- og videreuddannelse.

Log ind