En række af HORESTAs medlemsvirksomheder har britiske statsborgere ansat. For dem kan udfaldet af Brexit-forhandlingerne få indflydelse på deres ansættelser i Danmark.

For EU borgere gælder, at der ikke skal søges om arbejds- og opholdstilladelse. I stedet skal man have et ”registreringsbevis”, som udstedes af Statsforvaltningen.

Familiemedlemmer til EU borgere, der arbejder i Danmark kan få et ”opholdsbevis”.

England og EU forhandler i disse dage om vilkårene for Englands udtræden af EU med virkning fra den 29. marts i år.  En udtrædelsesaftale skal blandt andet sikre, at britiske statsborgere, der lovligt har taget ophold i Danmark inden 29. marts fortsat kan blive i Danmark. Hvis der ikke opnås en aftale, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der vil sikre en midlertidig overgangsordning.

Lovforslaget vil betyde, at de gældende regler på opholdsområdet forlænges midlertidigt, således at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som den 29. marts 2019 arbejder og opholder sig lovligt i Danmark, i en tidsbestemt periode kan fortsætte deres arbejde og ophold.

Hvis lovforslaget vedtages betyder det kort sagt, at alle EU registreringsbeviser og opholdskort fortsat vil være gyldige i den midlertidige overgangsperiode.

Har man som britisk statsborger eller familiemedlem endnu ikke et registreringsbevis eller opholdskort skal man ansøge den lokale Statsforvaltning inden den 29. marts.

Det skal understreges, at medarbejderne ikke mister deres ret til ophold i Danmark, fordi de ikke har fået udstedt dokumentation. Retten til ophold afhænger ikke af disse dokumenter, men der skal ansøges inden 29.marts.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte HORESTA`s juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Sticks'n'Sushi klar til at udvide deres britiske forretning

Sticks'n'Sushi indtog London for første gang i 2012 og har med sine nuværende 10 restauranter i og omkring den engelske hovedstad konsolideret sin plads som en favorit på den britiske sushiscene. Nu kan de britiske sushiselskere se frem til den karakteristiske Sticks'n'Sushi-oplevelse i helt nye omgivelser med lanceringen af mindst to nye restauranter i 2023, skriver FødevareFokus.dk.

Log ind