Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Står det til regeringen og justitsminister Mattias Tesfaye, vil danskerne i en forsøgsperiode kunne møde ens klædte vagter i nattelivet, i parker, butikker, forlystelsesparker og andre offentligt tilgængelige steder. Med kameraer og i særlige tilfælde i følgeskab af en hund skal tryghedsvagterne, som de hedder, sikre »ro og orden« i uroprægede områder, skriver Jyllands-Posten.

Heino Kegel, forbundsformand i Politiforbundet, er kritisk over for regeringens idé og »frygter, at det nogle steder bliver det vilde vesten«.

”Der er brug for øjne og ører i nattelivet og dagligdagen. Det har vi ikke noget problem med. Men at have vagter i det offentlige rum, hvor det tidligere har været politiets opgave at opretholde ro og orden, er en glidebane,” siger han.

”Skrækscenariet er, at tryghedsvagterne i stedet eskalerer situationerne, fordi de har en anden uddannelse og ikke har de samme magtbeføjelser som politiet,” siger han og kalder i stedet på flere midler til politiet.

Læse hele artiklen

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind