Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Hos HORESTA giver valgudfaldet til rød bloks side anledning til en opfordring om at holde igen med det offentlige forbrug. Og det er ikke fordi, vi ikke kan unde danskerne øget velfærd, men tiden er simpelthen til, at vi kigger på virksomhedernes konkurrencevilkår, ellers bliver vi ikke rigere som samfund, siger politisk direktør Kristian Nørgaard til FødevareWatch.

Netop HORESTAs medlemmer er ifølge direktøren konkurrenceudsat, fordi inflationen skaber mindre incitament for udenlandske turister til at besøge Danmark. Før sommerferien kom regeringen i forbindelse med en ny strategi for turismen med en udmelding om, at Danmark var blevet et dyrere land end Norge:

”Det er vi altså noget bekymret over set i lyset af, at folks økonomi er presset, fordi så går vi glip af eksport fra f.eks. tyskernes turisme her i landet. Vi skal have gang i eksporten, og her har hotel- og restaurantbranchen et kæmpe potentiale,” siger Kristian Nørgaard.

Læs hele historien her.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind