Få indblik i, hvad der rører sig i hotel-, restaurant- og turismebranchen med dagens presseklip.

Da vi tog hul på 2020, var det i troen på endnu et år med økonomisk vækst og udvikling i en verden, der næsten syntes grænseløs. Ikke mindst hvad angik den grønne omstilling og handlemuligheder til at imødekomme den. Sådan skriver HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard, sammen med direktørerne fra Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, De Samvirkende Købmænd, Dansk Industri og Danske Rederier i dagens udgave af Børsen.

Coronakrisens indtog har efterladt et forandret Danmark. Ikke mindst på vores arbejdsmarked, der aldrig før er blevet ramt så hårdt, så hurtigt. På længere sigt viser erfaringerne fra tidligere kriser – særligt finanskrisen – at ledigheden risikerer at ramme skævt og især gå ud over landdistrikterne.

”Vi ønsker, at Danmark finder en vej ud af coronakrisen, som åbner nye muligheder og ny udvikling i alle dele af landet. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget allerede sat en række gode politiske initiativer i søen. Initiativer, der skal sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det har været nødvendigt, men der er brug for mere,” skriver de, og understreger, at mulighederne skal blive flere og ikke færre – uanset postnummer.

Med udgangspunkt i tidligere kriseerfaringer anbefaler Landdistrikternes Fællesråd, L & F, DI, Danske Rederier, DE, HORESTA og De Samvirkende Købmænd, at der etableres et vækstteam for landdistrikterne.

Turisme

Turisme er en vigtig dansk styrkeposition, som har stor betydning for vækst og beskæftigelse i det meste af landet. Danmark ligger i dag i benhård konkurrence med vores nordeuropæiske naboer om tiltrækning af turister. Derfor er det afgørende, at vi fokuserer indsatsen på at få turisterne til Danmark og på at få ryddet ud i de benspænd, som hæmmer branchen og dens internationale konkurrenceevne. Læs mere om HORESTAs forslag her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at uddanne faglærte til forskellige brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen. Desværre er optagelsestallene på hotel- og restaurationsuddannelserne hastigt nedadgående. Denne tendens er stærkt bekymrende, da manglen på elever vil resultere i flaskehalse ift. fremtidens faglærte arbejdskraft og true branchens evne til at kunne levere de oplevelser, vi som land er kendt for. Antallet af faglærte skal øges – læs mere om hvordan.

Mangel på arbejdskraft

Hotel- og restaurationsbranchen er helt afhængig af dygtige medarbejdere. Erhvervet er allerede en vækst- og beskæftigelsesmotor, men der er potentiale for meget mere. Et potentiale, som for nuværende ikke kan indfries pga. mangel på arbejdskraft. Derfor skal vi have en arbejdsmarkedspolitik, som sikrer mere arbejdskraft til erhvervet – både indenlandsk og international. Læs mere om HORESTAs konkrete forslag her.

Log ind