HORESTA er stærkt undrende over, at regeringen nu er vendt 180 grader og hellere vil lukke end åbne døren for international arbejdskraft.

”Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor store dele af erhvervslivet har måttet skrue ned for blusset, fordi man ikke har hænder og hoveder nok. Det er svært at forstå, hvorfor regeringen skifter politik lige nu og her”, siger HORESTAs direktør for politik og bæredygtighed, Mette Falkenberg Rasmussen.

SVM-regeringen har siden valget flere gange gjort det klart, at manglen på arbejdskraft er den største udfordring i samfundet. Men med en meget lav ledighedsprocent er der helt umuligt at fylde ledige stillinger ud med danske medarbejdere. Derfor har HORESTA og flere andre erhvervsorganisationer igen og igen efterlyst en lempelse af reglerne for international arbejdskraft.

Det var beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der i mandagens Politiken kom med den klare kontramelding, og hovedargumentet for ikke at lempe på reglerne var, at international arbejdskraft skader sammenhængskraften i Danmark.

”Det er vi helt uenige i. Der er tale om mennesker, som ryger direkte i beskæftigelse og i øvrigt forlader landet igen, når deres arbejdstilladelser udløber. Arbejdsmarkedet har en ekstrem god evne til at integrere udlændinge i samfundet, fordi de her lærer Danmark og danskerne at kende. Derfor er det svært at se, at det skulle kunne skade sammenhængskraften. Desuden viser mange undersøgelser, at udlændinge i arbejde skaber milliardoverskud til det danske samfund”, siger Mette Falkenberg Rasmussen.

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er blandt de erhverv, hvor manglen på arbejdskraft er størst. Seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at kun 61 procent af alle jobopslag i erhvervet ender med ansættelsen af en medarbejder med de rigtige kvalifikationer. 17 procent af alle ledige stillinger bliver ikke genbesat.

”Det er dybt bekymrende, og en situation, der hver dag betyder, at det danske samfund går glip af millioner af kroner. Vores medlemmer fortæller, at de må holde lukkedage eller sige nej til ordrer for at få personaleressourcerne til at strække, mens især restaurantkæder kan være tilbageholdende med at åbne nye forretninger, fordi de ikke er sikre på at kunne skaffe arbejdskraft. Begge dele koster omsætning, men i den sidste ende også vækst og velstand i det danske samfund”, siger Mette Falkenberg Rasmussen.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind