I en sag, hvor en medarbejder havde planlagt sidste dag på jobbet, men i mellemtiden måtte sygemelde sig, og derefter blev bortvist fra arbejdspladsen, handlede arbejdsgiver forkert, viser en dom fra Landsretten

Medarbejderen sygemeldte sig via mail, hvilket var i overensstemmelse med ansættelseskontraktens retningslinjer. I samme ombæring gav medarbejderen besked om at han ville kontakte sin læge den følgende dag, hvis han ikke fik det bedre.

Tre dage senere, hvilket viste sig at være en fredag og Grundlovsdag, anmodede arbejdsgiveren om en lægeerklæring uden at fastsætte en frist for indsendelse af erklæringen. Om mandagen orienterede medarbejderen om, at han havde en tid hos lægen to dage efter. Her modtog han en bortvisning med henvisning til, at han var ulovligt udeblevet fra arbejdspladsen og ikke løbende havde informeret arbejdsgiveren om forløbet.

Sagen blev bragt for domstolene og både By- og Landsretten fastslog, at bortvisningen var uberettiget.

Der blev lagt vægt på, at medarbejderen ikke havde haft mulighed for at konsultere sin læge, hverken om fredagen eller i weekenden. Derudover pointerede retten, at arbejdsgiveren ikke havde fastsat en tidsfrist for indlevering af lægeerklæringen og at arbejdsgiveren måtte forvente, at medarbejderen fortsat var syg, hvis han ikke mødte på arbejde efter sygemeldingen.

“Afgørelsen viser, at medarbejdere, der sygemelder sig, skal have rimelig tid til at skaffe en lægeerklæring. Hvor mange dage medarbejderen skal have, afhænger af de konkrete forhold, men almindeligvis vil en uges tid være rimeligt,” siger Vivi Nedergaard Lambert, der er jurist i HORESTA.

Som HORESTA-medlem kan du kontakte HORESTAs juridiske callcenter for nærmere rådgivning vedrørende advarsler og tillidsrepræsentanter på [email protected] eller 35248040.

Er du ikke medlem af HORESTA endnu kan du læse mere om de mange medlemsfordele og rådgivningstilbud herunder.

Læs mere om HORESTAs tilbud

Log ind