Som tidligere omtalt bliver det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra den 1. april. Her forventes den nye – og forbedrede – beløbsordning at træde i kraft. Forbedringen består i, at beløbsgrænsen sænkes til 375.000 kroner.

Lovforslaget skal tredjebehandles den 23. marts, og de nye regler vil efter planen træde i kraft allerede en uge senere.

Udover den lavere beløbsgrænse, vil reglerne være nogenlunde de samme som nu. Men der er en enkelt vigtig ændring, som det er vigtigt at være opmærksom på i god tid. Fremover bliver det nemlig et krav, at jobbet har været slået op på forhånd, fortæller advokat i HORESTA, Jesper Juhlin.

”Jobbet skal have været slået op i mindst 14 dage på jobportalerne Jobnet og Eures-Portalen, og det er en betingelse, at det er sket på præcis de to portaler. Annoncering på andre portaler er ikke nok til at opfylde betingelserne”, siger Jesper Juhlin.

Han gør også opmærksom på, at man næppe vil kunne omgå reglerne med en stående standard-annonce på de to portaler.

”Vi må forvente, at der vil være krav om en nøje sammenhæng og en lige linje mellem ansøgningen efter den nye beløbsordning og det job, der er annonceret på Jobnet og Eures-Portalen”, siger han.

Som virksomhed bliver man ikke afkrævet dokumentation for annonceringen. Men man skal afgive en erklæring i forbindelse med ansøgninger via beløbsordningen, og denne erklæring kan blive udsat for stikprøvekontrol.

Her finder du links til Jobnet og Eures:

Jobnet

Eures hovedside

Eures indgang for arbejdsgivere

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind