Nu bliver det lettere at hende arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU.

Et stort flertal i Folketinget vedtog torsdag en ændring af udlændingeloven, som forbedrer beløbsordningen. 92 medlemmer stemte for og kun 18 imod (SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti).

Fra den 1. april er kravet til årsløn sat ned til 375.000 kroner.

Det er dog en forudsætning for at kunne bruge ordningen, at jobbet har været opslået på jobportalerne Jobnet og EURES senest 14 dage inden.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind