Den længe ventede nedsættelse af beløbsgrænsen var blandt de glædelige nyheder i den redegørelse, som statsministeren har givet til Folketingets partier.

Helt konkret blev der fremlagt et katalog over lovforslag, som forventes fremsat inden vinterferien. Et tilsvarende forslag om sænkelse af beløbsordningen blev fremsat og nedstemt i foråret 2022. Denne gang skulle den dog være god nok, da flertallet må antages af være sikret på forhånd med den nye regeringskonstellation.

Hvis processen i foråret 2022 er en rettesnor for tidshorisonten denne gang, er det et meget godt bud, at nedsættelsen træder i kraft i løbet af det sene forår, og senest 1. juli. Det ved vi meget mere om, når det endelig forslag er fremsat - som nævnt forventeligt inden vinterferien.

Medlemmer som er i en aktuel rekrutteringsproces skal derfor have for øje, at en væsentlig reduktion af lønkravet venter lige om hjørnet. 

Webinar: Genvejen til international arbejdskraft

Mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men er du åben overfor at ansætte medarbejdere fra udlandet er der gratis hjælp at hente. Det kan du høre mere om på et webinar den 25. marts.

Log ind