Af Jannick Nytoft, adm. direktør i HORESTA

Op mod 5 mia. kr. i uforløst omsætning i 2022. Og dette tab kan stige yderligere til 11-15 mia. kr. årligt, hvis ikke hotel- og restauranterhvervets rekrutteringsudfordringer løses.

Sådan lyder det i HORESTAs nyeste estimat, og der er brug for, at dette spørgsmål bliver taget langt mere seriøst, end tilfældet er i dag. For med den nuværende udvikling vil erhvervet mangle 13.000-15.000 medarbejdere frem mod 2024, og det er ikke alene et problem for de virksomhedsejere, der må sige nej til ekstra kroner i kasseapparatet.

Det er også kæmpe udfordring for den samlede beskæftigelse og statens skatteindtægter. Når virksomhederne må sige nej til efterspørgslen fra forventningsfulde danskere og internationale turister, så er det én til én forbundet med færre penge til børnehaver, ældrepleje og alle de øvrige udgifter, der følger med at drifte et velfærdssamfund.

Og der findes ikke én løsning på udfordringen med mangel på arbejdskraft. Der skal spilles på alle strenge. Det betyder et løft af erhvervsuddannelserne og et opgør med forestillingen om, at alle unge skal i gymnasiet. Vi skal løfte flere ledige danskere i beskæftigelse, og så skal vi konstant have et fokus på, hvorvidt rammerne for international rekruttering er de rigtige.

Hvad angår det sidste, så bliver diskussionen ofte reduceret til en snak om lønkravet i beløbsordningen, når virksomheder vil rekruttere medarbejdere uden for kontinentets grænser. Men løn er kun en del af historien. Virksomhederne - og de potentielle nye kolleger - bliver alt for ofte kvalt i et bureaukratisk mareridt med lang sagsbehandling fra myndighederne og uberettigede afvisninger.

Vi står på tærsklen til en valgkamp. Nogle vil måske sige, at den allerede er startet. Som altid er de politiske ønsker til, hvordan vi fordeler velfærden mange. Men valgkampen burde indeholde mindst lige så mange ideer til, hvordan vi gør Danmark rigere, og en løsning på manglen på arbejdskraft kan allerede spare hotellerne og restauranterne for milliarder.

Log ind