Når virksomheder køber varer og tjenesteydelser kan de fleste modregne hele momsbeløbet. Men når en virksomhed inviterer forretningsforbindelser på restaurant, gælder der nogle helt andre regler. Her kan man kun afløfte en fjerdedel af momsen, og denne negative forskelsbehandling vil HORESTA have gjort op med.

”Vi ønsker fuld momsafløftning på restaurantydelser og dermed ligestilling med resten af erhvervslivet. Det er helt urimeligt, at vi stadigvæk må leve med regler, som i den grad diskriminerer vores erhverv,” siger HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard.

Han opfordrer til, at politikerne bruger den aktuelle krise til at få ændret på regler, som ingen med rimelighed kan forsvare.

I videoen herunder kan du høre Kristian Nørgaard forklare, hvorfor det er særligt vigtigt at levere en håndsrækning til erhvervet lige nu.

Log ind