Flere restauranter og barer i hele landet har i deres e-Boks modtaget information fra Arbejdstilsynet om en særlig vejledningsindsats angående seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Informationsbrevet sætter fokus på virksomhedernes pligt til at tage initiativer, der sikrer et godt arbejdsmiljø, herunder i forhold til forebyggelse af seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Regeringen besluttede allerede tilbage i efteråret 2020 at fremkomme med 14 initiativer for at forebygge seksuel chikane, hvor bl.a. Arbejdstilsynets formidlingsaktivitet skulle styrkes. Arbejdstilsynet skulle gennemføre særlige brancherettede indsatser og oplysningskampagner om seksuel chikane.

Arbejdstilsynet vil komme på flere tilsynsbesøg hos virksomhederne i 2022 for at drøfte, om der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af chikane. Hvis virksomhederne modtager brev fra Arbejdstilsynet om et kommende tilsynsbesøg, har man mulighed for at forberede besøget.

Hvis I er blevet udvalgt til et tilsynsbesøg, kan I forberede jer ved at læse Arbejdstilsynets guide: Bliv klar til tilsyn. I er naturligvis velkomne til at kontakte HORESTA, hvis I har spørgsmål.

Hvis I ikke har eller allerede har en personalepolitikvedrørende chikane, kan I hente inspiration på HORESTAs hjemmeside, som I kan finde her: Mobning og seksuel chikane. Her finder I også 10 gode råd og en plakat, som HORESTA har lavet i samarbejde med 3F, som kan hænges op i virksomheden: PlakatEnglish version here.

Hvis I alene har modtaget et vejledningsbrev og ingen oplysninger om kommende tilsynsbesøg, kan brevet ses som en påmindelse om at have fokus på initiativer til forebyggelse af seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

I er altid velkomne til at kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende arbejdsmiljø ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Sådan sikrer du gode CO2-beregninger

HORESTA inviterer til et webinar den 1. februar om CO2-beregninger, så I er godt klædt på til det øgede fokus på beregningerne i miljøcertificeringer og ESG-rapportering.

Log ind