Ønsker en virksomhed at besætte en nøgleposition i forretningen med en medarbejder, der bor uden for EU, så skal personen i dag leve op til lønkravet i den såkaldte beløbsordning. Men den høje løngrænse, som har været gældende for alle erhverv på tværs af arbejdsmarkedet, har afskåret store dele af turisme- og oplevelseserhvervet fra at bruge ordningen.

I det nye regeringsgrundlag står der, at regeringsparterne ønsker at sænke beløbsgrænse permanent, og det glæder Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA.

”Samfundet bliver rigere, når vi henter internationale talenter, og derfor er dette forslag rigtigt på mange forskellige måder. Det betyder nemlig også, at færre virksomheder vil være nødt til at sige nej til omsætning på grund af manglende arbejdskraft,” siger han, og fortsætter:

”I HORESTA har det længe været en mærkesag længe at øge rekrutteringsmulighederne for branchens virksomheder, så de kan imødekomme efterspørgslen fra gæsterne og opretholde et højt kvalitetsniveau på deres oplevelsesprodukt. Vi er glade for, at der bliver lyttet, og vi ser frem til at få de gode ambitioner på papir. Og selvfølgelig fortsætte arbejdet med at skabe de rette forudsætninger for, at virksomhederne kan indfri deres fulde potentiale,” siger Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA.

Han hæfter sig desuden ved, at regeringen vil afsætte midler til en hurtigere sagsbehandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvor alt for mange rekrutteringer i dag sander til, lyder budskabet.

Webinar: Genvejen til international arbejdskraft

Mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, men er du åben overfor at ansætte medarbejdere fra udlandet er der gratis hjælp at hente. Det kan du høre mere om på et webinar den 25. marts.

Log ind