Manglen på arbejdskraft har været massiv i hotel- og restauranterhvervet siden genåbningen først på året.

Det er kendt af alle i erhvervet, men nu dokumenteres det også sort på hvidt.

Nye tal viser, at landets hoteller og restauranter fra marts til august i år slog 27.500 stillinger op, men 11.570 gange lykkedes det ikke at finde den rette profil. 6.600 job blev aldrig besat, mens de øvrige knapt 5.000 opslag endte med ansættelsen af en person uden de rette kvalifikationer.

I alt lykkedes det ikke at finde en kvalificeret medarbejder i 42 procent af tilfældene, viser tallene, som er hentet hjem af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (SIRI).

”Det er helt uholdbart. Vores erhverv har været igennem en coronakrise, hvor driften i lange perioder var lammet, fordi vi måtte stå forrest i kampen mod pandemien. Da vi så igen fik mulighed for at tjene penge, var arbejdsstyrken slet ikke gearet til vores efterspørgsel. Det var et kæmpe politisk svigt”, siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Han glæder sig over, at den nye SVM-regering har ambitioner om at udvide arbejdsstyrken med 45.000 personer og samtidig vil lempe på de meget stramme regler for international arbejdskraft.

”Det er et ambitiøst mål, som vi glæder os over. Men med en aktuel ledighedsprocent på mellem to og tre vil det være naivt at tro, at vi kan løse problemet inden for landets grænser. Derfor er det endnu vigtigere at få lempet på reglerne for international arbejdskraft”, siger Jeppe Møller-Herskind.

HORESTA fremlagde så sent som i november en plan med ti forslag, der kan lette adgangen for international arbejdskraft til branchen.

Planen lægger op til lempelser på flere af de ordninger, som erhvervslivet i dag kan ansætte arbejdskraft efter, hvis personerne kommer fra lande uden for EU. Her lægger HORESTA op til at få fjernet snubletråde som formodningsreglen og kravet om, at man kun kan bruge positivlisten, hvis man har elever.

Blandt forslagene er også ønske om kortere sagsbehandlingstider og bedre klageadgang. HORESTA lægger desuden op til, at behandlingen af sager om international arbejdskraft flyttes fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind