Flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turisterhvervet har nu ventet flere måneder på at få udbetalt støtte fra de kompensationsordninger, der skulle holde hånden under dem gennem corona-krisen.

Regeringen og embedsapparatet har i lang tid begrundet ventetiden med, at EU endnu ikke havde godkendt ordningerne. Men det er nu sket for langt hovedparten, og derfor efterlyser HORESTA, at regeringen sætter ind med ekstraordinære løsninger.

”Vores medlemmer står i en helt urimelig situation. Mange af dem har stået forrest i kampen mod corona og mistet forretningsgrundlaget. Det er helt afgørende, at staten som lovet holder hånden under dem og hjælper dem igennem en historisk krise, som de er helt uden skyld i,” siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch.

Mange af ordningerne er stadigvæk ikke mulige at søge og andre er ikke opdaterede i forhold til de politiske beslutninger. Mange virksomheder kan dermed ikke få udbetalt de penge, de for længst har søgt om.

Livsvigtig hjælp til virksomhederne

HORESTA ønsker straksudbetaling af de ansøgte midler, som det skete i foråret. Regeringen har tidligere afvist at straksudbetale uden en EU-godkendelse, fordi man risikerede, at EU underkendte modellen, og at virksomhederne efterfølgende skulle tilbagebetale pengene.

”Nu er kompensationsordningerne godkendt af EU, og derfor bør den livsvigtige hjælp udbetales til virksomhederne straks. Det er muligt, at sagsbehandlingen efterfølgende viser, at der kan være udbetalt en anelse for meget, men det kan der reguleres på senere,” siger Kirsten Munch.

HORESTA opfordrer samtidig regeringen til at købe hjælp udefra til behandlingen af de mange sager.

”Der skal sættes turbo på nu, hvis det ikke skal koste mange virksomheder livet. Selv med en straksudbetaling er der brug for at sikre, at sagsbehandlingen foregår hurtigst muligt. Det er ikke rimeligt, at virksomhederne bliver lovet hurtig kompensation, men at udmøntning og udbetaling har så lange udsigter,” siger Kirsten Munch.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind