Af Kirsten Munch, politisk direktør, HORESTA

De nuværende hjælpepakker giver kunstigt åndedræt til vores erhverv. Det er en hjælp, der mere end nogensinde er afgørende, for rigtig mange hoteller, kroer, vandrerhjem, cafeer, kasinoer, restauranter, natklubber, attraktioner og så videre, der nu har været under mere eller mindre permanent nedlukning i 10-11 måneder.

Derfor er det også helt centralt, at hjælpepakkerne og det kunstige åndedræt er tilstrækkelige til at sikre overlevelse. Og der er brug for, at gode intentioner bliver omsat til handling her og nu.  

Lige nu risikerer mange store toneangivende virksomheder i vores erhverv at stå tilbage med huller på trecifrede millionbeløb, fordi de nuværende ordninger ikke er tilpasset virkeligheden. Der er fra EU sat et loft på den samlede støtte, som virksomhederne må modtage for ikke at forvride konkurrencen.

Men udfordringen er, at konkurrencen allerede er sat ud af spil. Nogle brancher er begrænsede af restriktioner - andre er ikke. Nogle virksomheder, der er splittet op i mange CVR-numre, kan få støtte – andre virksomheder med kun ét CVR nummer kan ikke. Tilfældigheden har taget over. Og det er på ingen måde hverken fair eller en lige konkurrence.

Det budskab har HORESTA sendt til både regeringen og oppositionen gennem længere tid.

Danmark har nu sammen med flere andre lande lagt pres på EU-kommissionen for at få løftet loftet over, hvad der må gives af statsstøtte til virksomheder, som er ramt af coronarestriktioner. I den nuværende model er det på 22,5 millioner kroner gennem hele Corona-perioden. Det slår slet ikke til.

Hverken i Danmark eller resten af Europa. Det har vi gennem vores medlemskab af HOTREC, hvor HORESTAs formand sidder for bordenden, markeret direkte over for EU-kommissionen. Og budskabet er modtaget i EU. Det er forventningen, at der i denne uge vil blive udmeldt nye lofter for, hvor meget støtte en virksomhed må modtage.

Forhåbentlig vil det hjælpe mange virksomheder. Men forventeligt ikke alle.

HORESTA har derfor – i tæt samarbejde med DI og DE – fortsat dialogen med myndighederne for at afsøge alle muligheder for at få justeret hjælpepakkerne, så de rent faktisk kan komme os til hjælp. For EU's støtteloft må ikke lukke danske virksomheder.

Log ind