Fødevarestyrelsen har givet en midlertidig tilladelse til, at restauranter kan levere serveringsklare retter (som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren) til detailbutikker, fx supermarkeder, som sælges fra butikken til endelige forbrugere uden mærkning.

Der gives samtidig tilladelse til, at restauranter ikke skal anmelde sig til registrering af aktiviteten ”levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder (1/3-reglen)”. Det betyder, at restauranten ikke skal føre regnskab med værdi og mængde af spiseklare færdigretter, som leveres til andre detailvirksomheder efter denne undtagelse.

Tilladelsen er betinget af følgende punkter:

  • Der er tale om levering til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder inden for 50 km fra restauranten.
  • Der skal være tale om spiseklare færdigretter retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren. Ved spiseklare færdigretter forstås fuldt færdigtilberedte retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren af hensyn til spisekvaliteten.
  • Restauranten skal opfylde bestemmelser om sporbarhed. Leveringen til detailvirksomheden er levering til anden fødevarevirksomhed og kan ikke betragtes som levering til den endelige forbruger.
  • Restauranten skal have procedurer for at fastsætte holdbarheden af færdigretterne.
  • Restauranten skal have de nødvendige faciliteter til, om nødvendigt, at nedkøle færdigretterne før levering til detailbutikker.
  • Restauranten skal give butikken besked om holdbarheden på retten, samt evt. indhold af allergener i retten.
  • Forbrugeren skal kunne oplyses om evt. allergener i retten på forespørgsel i butikken.
  • Restauranten eller butikken skal sikre, at transporten af færdigretter fra restaurant til butik foretages af fødevaretransportør, dvs. enten transportmiddel, som er indbefattet i restaurantens eller butikkens registrering, eller selvstændigt registreret transportør. Transporten skal foregå fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Detailbutikken skal have procedurer til at sikre korrekt modtagelse og opbevaring af færdigretterne, og butikken skal have procedurer til at kontrollere, at færdigretterne stadig er egnede til konsum på salgstidspunktet.
  • Undtagelserne vil bortfalde, når restauranterne igen får lov til at åbne for spisende gæster.

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Danske restauranter går skaldyrs-bonanza

Den 17. maj slår en række af landets restauranter for første gang dørene op til Seafood. Over 50 aktører fra restaurationsbranchen landet over inviterer til en hyldest af det danske hav og dets imponerende udvalg af frisk fisk og skaldyr

Log ind