I efteråret forsvandt restriktionerne, og mange steder blomstrede efterspørgslen i hotel- og restaurantbranchen. Desværre har bekymringerne nu taget over i store dele af oplevelseserhvervet på grund af politiske restriktioner, hæmmende anbefalinger og stigende smitte.

Virksomhedernes klart største bekymring er lige nu yderligere restriktioner og en lang nedlukning, fortæller erhvervet i HORESTAs seneste medlemsanalyse. Øgede omkostninger til blandt andet råvarer og løn samt frygten for lavere efterspørgsel grundet de seneste restriktioner kommer på de efterfølgende pladser.

”Krisen rammer skævt, og det er igen oplevelseserhvervene, der holder for. Men der er også stor forskel på de negative konsekvenser internt i erhvervet, alt efter hvordan restriktioner rammer virksomhedens kundegrundlag. Fælles for næsten hele branchen er dog en frygt for endnu en stor nedlukning i stil med sidste vinters,” fortæller Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

Han tilføjer, at forskellene i branchen bliver tydeliggjort af, at nogle virksomheder har rekrutteringsudfordringer, mens andre fortæller, at de undersøger mulighederne for at afskedige.

”Vi har jo tydeligt set, når restriktionerne er blevet lempet, at efterspørgslen på branchens produkt er stort. Når det sker igen, så vil mangel på arbejdskraft igen stryge op ad listen af udfordringer, som vi så i sensommeren og efteråret. Og for den sags skyld også lige op til krisens udbrud,” fortæller Jonas Kjær.

Se hele analysen her.

HVAD ER DINE STØRSTE AKTUELLE UDFORDRINGER OG BEKYMRINGER?

FRYGTEN FOR YDERLIGERE RESTRIKTIONER OG LANG NEDLUKNING              81%

ØGEDE OMKOSTNINGER (RÅVARER, LØN MV.)                                                       57%

LAVERE EFTERSPØRGSEL SOM FØLGE AF SENESTE RESTRIKTIONER              55%

FRYGTEN FOR EN HENSTILLING FRA REGERINGEN OM AT BEGRÆNSE SOCIALEAKTIVITETER OG OPFORDRING TIL HJEMMEARBEJDE                                                                                48%

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT                                                                                      48%

LAVERE EFTERSPØRGSEL SOM FØLGE AF COVID-19 GENERELT (FX. MANGLENDE UDENLANDSKE GÆSTER)                                                                                                                            40%

ÆNDRINGER I KUNDERNES FORBRUG OG ADFÆRD EFTER COVID-19               30%

MANGLENDE/UTILSTRÆKKELIGE HJÆLPEPAKKER                                                29%

RISIKO FOR EN LANGVARIG ØKONOMISK KRISE                                                    25%

FINANSIERING & LIKVIDITET (AFDRAG PÅ GÆLD, MOMSLÅN, A-SKATTELÅN)    22%

ANDRE UDFORDRINGER –ANGIV GERNE HVILKE?:                                                8%

NYE KONKURRENTER/ØGET UDBUD I MARKEDET                                                 6%

SALG AF VIRKSOMHED/GENERATIONSSKIFTE                                                        5%

EKSPANSION AF EGEN VIRKSOMHED (FX UDVIDELSE AF EKSISTERENDE VIRKSOMHED, OVERTAGELSE AF NYE VIRKSOMHEDER)                                                                                           3%

KONKURRENCE I MARKEDET/NY KAPACITET                                                          3%

UBESVARET                                                                                                                   0%

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Analyse: Rejser prioriteres af europæiske forbrugere

Selvom den økonomiske situation i verden overordnet set er mere presset i øjeblikket end for et år siden, viser en ny analyse fra European Travel Commission (ETC), at europæiske forbrugere alligevel vil prioritere at komme ud at rejse til trods for, at priserne på energi og dagligvarer befinder sig på et højt niveau, skriver Standby.dk.

Log ind