Det er nu blevet lovligt for virksomheder at pålægge deres medarbejdere at blive testet for covid-19. Kravet er dog, at det er begrundet i at forhindre spredning af covid-19, eller at der foreligger væsentlige driftsmæssige hensyn, som kan begrunde, at testning er nødvendig.

Virksomheden kan kræve testning hurtigst muligt inden for en tidsramme, som fastsættes af virksomheden.

Det er et krav, at virksomheden skriftligt informerer den berørte medarbejder om, at medarbejderen vil blive pålagt at blive testet, samt begrundelsen herfor. Oplysningerne skal tilgå medarbejderen via en arbejdsmiljørepræsentant eller repræsentanter i et eventuelt samarbejdsudvalg.

Når testen er pålagt af virksomheden, skal testningen så vidt muligt finde sted i arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Medarbejderen skal have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testningen, f.eks. transportudgifter.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Hvis medarbejderen ikke efterlever virksomhedens krav om testning og oplysning af resultat, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis medarbejderen ved pålæg om testning er blevet oplyst skriftligt om konsekvenserne ved manglende overholdelse. Det kan f.eks. være en påtale, advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse, afhængig af de konkrete omstændigheder.

Hvis virksomheden pålægger en medarbejder at blive testet og afgive oplysninger om testresultatet uden at have fornødent grundlag herfor, ikke forsøger at få testningen foretaget i arbejdstiden eller alternativt kompensere medarbejderen, såfremt testningen sker uden for arbejdstiden, kan det udløse en godtgørelse.

Vær yderligere opmærksom på, at oplysning om testresultatet udgør en helbredsmæssig oplysning, som er en følsom personoplysning, der falder ind under persondatareglerne.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende covid-19 eller persondata ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

20240524 DSC00193
Juridisk chef
Karina Lafrenz

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind