I trepartsaftalen er det et krav for lønkompensation, at den enkelte virksomhed står foran at skulle afskedige 30 procent af deres ansatte eller mere end 50. Med aftalen kan man som virksomhed i stedet hjemsende medarbejderne med lønkompensation.

Det har imidlertid været uklart, hvordan kravet om 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte skulle håndteres i hjemsendelsesperioden, herunder om kravet skal være opfyldt kontinuerligt.

Erhvervsstyrelsen har nu oplyst, at kravet om minimum 30 procent eller mere end 50 ansatte skal opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for.

Dvs. det er ikke nok at opfylde kravet ved indgang, men kravet skal også gennemsnitligt opfyldes over hele perioden.

Det er også afklaret, at virksomhederne kan hjemsende flere ansatte i en del af perioden og færre ansatte i en anden del af perioden, så længe man blot sikrer, at der gennemsnitligt er hjemsendt minimum 30 procent eller mere end 50 ansatte.

Eksempelvis kan en virksomhed opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene kan være hjemsendt fx i lige uger, og arbejder i ulige uger. Mens den anden grupper ”går i modsat skift”. Denne opdeling er mulig, når blot minimumskravet gennemsnitligt er opfyldt.

Et andet eksempel på planlagt behov for indkaldelse, kunne være en bogholder, der hver måned i perioden skal møde på arbejde for at ”køre løn”. Her gælder også det gennemsnitlige minimumskrav.

Minimumskravet kan dog fraviges i de situationer, hvor der opstår ”uventede driftsmæssige behov”. Her kan der fortsat, midlertidigt indkaldes medarbejdere, også selvom minimumskravet ikke er opfyldt i disse perioder.

For en mere detaljeret beskrivelse af Erhvervsministeriets udmelding:

Vejledning vedr. trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation
(vælg dokument i den røde downloadspalte til højre)

Log ind