Virksomheder omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration har mulighed for med omgående varsel helt eller delvis at hjemsende medarbejdere omfattet af overenskomsten som følge af ændringer af driftsforhold, som direkte eller indirekte er forårsaget af coronavirus.

Parterne er enige om, at der er tale om force majeure.

Medarbejderne vil under hjemsendelsen ikke modtage løn fra virksomheden for de timer, som de er hjemsendt. Dog undtaget elever, som modtager fuld løn.

Det er en forudsætning for hjemsendelserne, at virksomheden forsøger at begrænse disse mest muligt samt indkalder medarbejderne på arbejde, så snart situationen er normaliseret.

Medarbejderne kan under en hjemsendelse opsige deres stilling uden varsel, hvis de tilbydes anden beskæftigelse.

Aftalen gælder foreløbig frem til 29. marts 2020, hvorefter parterne vil sætte sig sammen og drøfte en eventuel forlængelse.

Aftalen er alene gældende for medlemmer af HORESTA Arbejdsgiverforening.

Læs HORESTAs pressemeddelelse her.

Jyder hentede flest medaljer til DM i Skills

Til årets DM i Skills dystede unge kokke, tjenere og receptionister for at vise deres evner. Her var det særligt de jyske elever, som tog medaljer med hjem fra Roskilde.

Overenskomstkursus

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00.

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind