HORESTA tager beslutningen om at lukke landets restauranter og cafeer til efterretning.

”Nu får vi det forbud, som de fleste nok var forberedte på, henset til de seneste dages udvikling. Dermed bliver det meget tydeligt, at al omsætning på nær take away forsvinder i restauranterhvervet for en periode. De seneste 14 dage her det dog allerede mere mindre været tilfældet for store dele af branchen. Mange virksomheder har kæmpet sig igennem de seneste par uger ved at udbyde take away, men for langt de fleste har det kun kunnet dække bunden af kasseapparatet,” siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Hun efterlyser nu en målrettet indsats over for et erhverv, der har styrtblødt i to uger, og hvor virksomhedernes overlevelse og tusindvis af danskeres beskæftigelse hænger i en tynd tråd.

En opgørelse fra HORESTA viser, at 15.000 er blevet opsagt i hotel- og restauranterhvervet inden for de seneste fjorten dage.

Appel til privat sektor

”Først og fremmest vil vi opfordre regeringen til at gennemføre en målrettet moms- og skatteeftergivelse. Vi er glade for, at regeringen har gennemført en række tiltag, som for nogle kan forbedre likviditeten i en kort periode. Men regningen venter lige nu et sted ude i fremtiden. Hvis vi også vil se restauranter i gadebilledet i fremtiden, er der brug for, at erhvervet kan slå en streg over nogle af deres udgiftsposter, for ellers overlever de simpelthen ikke,” siger Katia K. Østergaard.

HORESTA opfordrer også til den private sektor til at holde hånden under erhvervet for en periode.

”Vi har i dag set et eksempel på en stor udlejningsvirksomhed, som sætter huslejen for restauranter, hoteller og cafeer i bero i foreløbig to måneder. Det kan vi kun bakke op. Der er i bund og grund tale om en investering fra udlejers side i, at der også er nogen at udleje til, når krisen er slut,” siger Katia K. Østergaard.

Hun opfordrer også til, at finanssektoren rækker hånden ud og laver rente- og afdragsmodeller, som giver de betrængte virksomheder luft.

”Det kan være i form af rentefrihed i en periode, eller at afdrag på lån bliver skubbet 12-18 måneder ud i fremtiden. Der er brug for al den hjælp, vi kan få fra alle sider,” siger Katia K. Østergaard.

Log ind