Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er under massivt pres, og det pres bliver selvfølgelig nu forstærket af, at regeringen forlænger tvangslukningen for størstedelen af erhvervet. Sådan lyder HORESTAs reaktion på dagens udmelding fra statsminister Mette Frederiksen om, at lukningen af restauranter, barer, diskoteker, cafeer m.v. bliver forlænget til og med 2. påskedag. I forvejen er landets grænser lukket til samme dag.

”Vi har fuld tillid til myndighedernes vurdering af, at der er behov for at forlænge lukningen. Hensynet til vores sundhed og sikkerhed må og skal veje tungest af alt. Men konsekvensen af beslutningen forstærker den historiske krise i vores erhverv yderligere,” siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Virksomhederne i hotel-, restaurant- og turisterhvervet står over for at skulle betale skat, moms og AM-bidrag, men mange af dem har ikke haft nævneværdige indtægter i flere uger, og de nye hjælpepakker er endnu ikke ude og virke. Derfor er mange under et kæmpestort likviditetspres. I en ny undersøgelse fra HORESTA siger 20 procent af virksomhederne, at de føler sig lukningstruede.

”Det er klart, at det tager noget tid at få hjælpepakkerne på plads i praksis. Men der er brug for løsninger her og nu. Samtidig er der brug for, at bankerne følger regeringens opfordring til at vise samfundssind og forståelse for, at økonomien er strakt til det yderste i mange virksomheder, indtil hjælpepakkerne begynder at virke”, siger Katia K. Østergaard.

Langtidseffekt

Katia K. Østergaard efterlyser samtidig, at der findes en løsning på indbetaling af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, som forfalder henholdsvis den 31.marts for store virksomheder og 14. april for små og mellemstore virksomheder.

”Det kan ikke være rigtigt, at der henvises til, at systemerne ikke kan klare en udskydelse af skatteindbetalingen af de lønninger, som skal udbetales for marts måned. Man kan jo i givet fald bare lade være med at udsende rykkere for den manglende A-skatteindbetaling. Der er brug for likviditet her og nu, hvis ikke de første virksomheder skal dreje nøglen rundt om meget kort tid”, siger Katia K. Østergaard.

Hun gør samtidig opmærksom på, at hotel-, restaurant- og turisterhvervet vil være hårdt ramt af corona-krisen i længere tid end de fleste øvrige erhverv.

”Vi ser allerede nu eksempler på events til sommer og efteråret, der bliver aflyst. Krisen i vores erhverv er på ingen måde forbi, den dag samfundet åbnes igen. Vi må forberede os på et langt efterspil, inden efterspørgslen i vores erhverv er tilbage på normalt niveau”, siger Katia K. Østergaard.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind