HORESTA glæder sig over, at lønkompensationsordningen nu forlænges til den 29. august, men gør samtidig opmærksom på, at ophøret udløser behov for anden økonomisk hjælp til turisme- og oplevelseserhvervet, hvis tusindvis af arbejdspladser skal reddes.

”Store dele af vores erhverv er fortsat ramt af hårde restriktioner, som begrænser forretningsgrundlaget væsentligt. Forsamlingsforbuddet, lukketid og ikke mindst den meget restriktive åbning af grænserne medfører, at store dele af vores erhverv fortsat de facto er ”tvangslukket”. Derfor er der hårdt brug for at understøtte erhvervet på anden vis, hvis vi skal undgå en bølge af konkurser og afskedigelser”, siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

Hun gør opmærksom på, at selv når restriktionerne måtte ophæves endeligt, kræves for mange virksomheder et langt tilløb for at få genskabt forretningen. Det gælder både dem, som i meget høj grad lever af den internationale turisme, og i særdeleshed dem, der har store events og arrangementer som primært forretningsgrundlag.

Regeringen har flere gange fremhævet, at særligt turisme- og oplevelseserhvervet er et særligt ramt erhverv i denne krise. Det har samtidig være regeringens løfte, at man vil ”holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser”.

”Der er brug for økonomisk hjælp i væsentlig længere tid i vores erhverv, og vi minder regeringen om løftet om at holde hånden under virksomhederne og de danske arbejdspladser. Det kan både ske i form af udgiftskompensation i længere tid og tiltag i den bebudede sommerpakke, som kan kickstarte forbruget i vores erhverv”, siger Katia K. Østergaard.

Hotelbyggerier boomer i provinsen

Flere hotelbyggerier er undervejs uden for København end tidligere. Udviklingen kan blandt andet skyldes, at byerne samlet udvikler sig for at blive en mere interessant destinations, vurderer cheføkonom fra HORESTA.

Log ind