Fremover vil kontrolbesøg i restauranter være stikprøvebaseret basiskontrol, hvor udpegningen sker ved hjælp af en analysemodel udviklet af Fødevarestyrelsen. Analysemodellen tager udgangspunkt i kontrol- og registreringsdata om virksomheden, og opdeler fødevarevirksomhederne efter behov for kontrol. Hyppigheden mellem basiskontrolbesøg varierer fra virksomhed til virksomhed og fra år til år.

Kontrolkonceptet har fokus på, at fødevarevirksomheder lever op til fødevaresikkerheden, og vil derfor målrette kontrollen mod fødevarevirksomheder med størst risici og behov for kontrol. Det betyder, at virksomheder som overholder fødevarelovgivningen, får færre kontrolbesøg.

For HORESTA er det vigtigt, at virksomhederne ikke ryger i de forkerte ’kontrol-kasser’.

”Vi er enige i, at kontrollen bør gå målrettet efter de brodne kar. Vi vil dog gerne sikre, at virksomheder ikke fra første sanktion bliver fanget i et tilsynsregime, som er urimelig svært at komme ud af igen. Det er vigtigt med en effektiv kontrol, som også er fair i forhold til virksomhederne,” siger Tine Skriver.

Hvis en virksomhed overtræder reglerne, udfører Fødevarestyrelsen to opfølgende kontrolbesøg i virksomheden – mod ét kontrolbesøg tidligere. Virksomheden skal selv betale for de to kontrolbesøg. Det første besøg er målrettet de regler, der tidligere er overtrådt. Det andet besøg er en standardkontrol. 

Smiley-ordningen og Elite-Smiley fortsætter uændret indtil videre. Der vil i løbet af 2020 ske ændringer med Smiley rapporten, idet der pågår et arbejde med at justerer smileyrapportens udseende og opbygning som følge af det nye koncept. 

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Log ind