De fleste har nok hørt, at man kan være undtaget for anbefalingerne om brug af mundbind, hvis personlige forhold gør det uhensigtsmæssigt at bære mundbind eller visir. Men hvordan skal man forholde sig til det, hvis en gæst træder ind uden mundbind?

Overordnet skal der skelnes mellem to situationer, hvis gæster ikke bærer mundbind:

1) De tilfælde hvor gæsten ikke har mundbind på, fordi vedkommende er fritaget for at bære mundbind eller visir.

2) De tilfælde hvor gæsten nægter at bruge det, selvom vedkommende ikke er fritaget.

I forhold til de gæster, der er undtaget for kravet om at bruge mundbind eller visir, har de danske myndigheder fastslået, at der ikke skal fremvises dokumentation herfor, og at man derfor heller ikke på restauranter eller lignende steder skal påkræve dokumentation.

Tvivlen skal komme gæsten til gode, og reglerne betyder ikke, at man skal gå ind i en diskussion med gæsten. For at virksomheden kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for gæster, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, er det dog påpeget af myndighederne, at det skal virke troværdigt, at gæsten er undtaget fra kravet. Det vil i sidste ende være op til virksomheden at vurdere, om det virker troværdigt eller ej.

Det fremgår herudover, at myndighederne ikke anbefaler, at personer der er undtaget for anbefalingerne om brug af mundbind eller visir, bortvises eller bliver nægtet adgang af denne grund.

Der gælder dog andre regler, hvis gæsten ikke er undtaget for kravet om at bære mundbind eller visir, men blot nægter at bruge det.

I disse tilfælde kan virksomheden blive straffet for den manglende overholdelse af kravet om, at gæster skal bære mundbind eller visir, hvis virksomheden ikke reagerer. Virksomheden kan derfor vælge at bortvise gæsten eller nægte gæsten adgang. Hvis gæsten ikke forlader virksomheden, kan man kontakte politiet.

Du kan læse mere om regler og restriktioner for corona på de danske myndigheders hjemmeside.

Sundhedsstyrelsens øvrige råd for brug af mundbind kan desuden findes her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende covid-19 ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Danske restauranter går skaldyrs-bonanza

Den 17. maj slår en række af landets restauranter for første gang dørene op til Seafood. Over 50 aktører fra restaurationsbranchen landet over inviterer til en hyldest af det danske hav og dets imponerende udvalg af frisk fisk og skaldyr

Log ind