HORESTA er med, når erhvervslivet og fagbevægelsen nu sætter et arbejde i gang, der skal genoprette dansk eksport i kølvandet på coronakrisen.

Regeringen har nedsat otte teams med hvert sit branchefokus samt et overordnet forum, der skal drøfte eksport generelt, og HORESTA har plads både i det overordnede forum og i teamet for turisme- og oplevelsesøkonomi.

”Turismen skaber udenlandsk omsætning for 58 milliarder kroner og er dermed et af de vigtigste danske eksporterhverv. Men coronakrisen har fuldstændig undermineret dansk turismeeksport, og derfor er der i høj grad brug for at drøfte, hvordan vi får genskabt denne omsætning”, siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch, som har plads i både det overordnede eksportteam og i teamet for turisme- og oplevelsesøkonomi.

Væk med restriktioner

HORESTA arbejder for at få lempet og afskaffet de mange restriktioner, som hotel-, restaurant- og turisterhvervet i bred forstand er underlagt. Det gælder alt fra 6 dages-reglen til forsamlingsforbud, kvadratmeterkrav, lukning kl. 24 og tvangslukning af nattelivet. Alle restriktioner, der begrænser antallet af internationale turister og international omsætning. Her og nu er der brug for at få justeret og forlænget hjælpepakkerne, men også at få taget første skridt i en genopretning af erhvervet.

”Vores erhverv er ude i en krise, som mange ikke har forstået omfanget og rækkevidden af endnu. Udover at ramme danske eksportindtægter er tusindvis af job på spil. Ikke alene i vores erhverv, men også i en lang række andre erhverv, som er mere eller mindre afhængige af, at det går godt for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Skal vi ryste krisen af os, er der brug for initiativer nu og her, og det er ikke nok at lave hjælpepakker. Vi ser, at en lang række lande i Europa sænker momsen for at styrke turisterhvervet i den internationale konkurrence. Der er behov for, at vi tilsvarende får kickstartet vores erhverv og styrket os i det internationale kapløb om at genskabe turismeeksporten”, siger Kirsten Munch.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Video: ”Det har været en bragende succes”

Til HORESTA Hotel Insights var Core Hospitality inviteret til at holde oplæg om de to hoteller Residence Inn by Marriott og Fairfield by Marriott i Nordhavn, som de er operatør for, og som indtil videre har været en stor succes.

Log ind