Velliv Foreningen giver virksomheder landet over en  oplagt mulighed for at stille skarpt på medarbejdernes mentale sundhed. Det sker, når foreningen uddeler 5 mio. kr. til at øge den mentale sundhed på de danske arbejdspladser. Således har virksomheder i både det private og offentlige, små og store - og også forskellige afdelinger og filialer i store virksomheder/kæder nu mulighed for at søge op til 10.000 kr. til et event eller en indsats med mentalt velvære som omdrejningspunkt.

Der er tale om en enkel ansøgningsprocedure - Events eller tiltag, der kan søges midler til, skal afholdes i uge 41 (3-11 oktober).  Velliv Foreningen har udnævnt den 8. oktober 2020 til Danmarks mentale sundhedsdag.

Tilskud til medarbejdertilfredshedsanalyse

Midlerne kan blandt andet bruges til at gennemføre HORESTAs Better Hospitality Workplace (BHW), som netop sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om analysen her.

Priserne på en BHW-undersøgelse med HORESTAs 48 udvalgte branchespecifikke spørgsmål, ligger mellem 10.500 kr. ekskl. moms (>50 ansatte) og op til 17.500 kr. ekskl. moms (>200 ansatte) pr. enhed

Den elektroniske BHW-undersøgelse kan gennemføres i september, så resultaterne kan ligge klar til uge 41 - hvor dialogen mellem medarbejdere kan foregå.

Netop det at tale sammen, om eventuelle problemer og udfordringer i arbejdet, er netop formålet med Vellivs mentale sundhedsdag.

Hvis I finder det fordelagtigt har HORESTA har været i dialog med Arbejdsmiljøcentret om en mulig pakkeløsning, hvor BHW-resultaterne understøttes af et dialogmøde med medarbejderne med en konsulent fra Arbejdsmiljøcentret er indlægsholder. 

På hjemmesiden her kan du se et inspirationskatalog med en liste over tilbud, men arbejdspladserne har som nævnt også selv mulighed for at indstille events. Det kan være workshops, foredrag, udflugter eller andet.

Velliv fonden modtog sidste år 850 ansøgninger og gav tilskud til 516 af de indkomne forslag.

Ansøgningsfristen er 28. august.

Se mere her, hvor jeres virksomhed også finder information om ansøgningsproceduren.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte HORESTAs analyseafdeling på tlf.: 35 24 80 80 eller e-mail: [email protected]..

DGI Byen ansætter ny CFO

Jesper Breum er DGI Byens nye CFO. Han kommer fra en stilling som CFO hos e-Boks og skal være med til at udrulle DGI Byens nye strategi om at skabe bedre sundhed og livskvalitet.

Analyse: Rejser prioriteres af europæiske forbrugere

Selvom den økonomiske situation i verden overordnet set er mere presset i øjeblikket end for et år siden, viser en ny analyse fra European Travel Commission (ETC), at europæiske forbrugere alligevel vil prioritere at komme ud at rejse til trods for, at priserne på energi og dagligvarer befinder sig på et højt niveau, skriver Standby.dk.

Log ind