Arbejdsmarkedsparter har indgået en trepartsaftale om ekstraordinære hjælp til elever og virksomheder, som forbedrer de økonomiske vilkår for elever herunder opkvalificering fra ufaglært til faglært resten af 2020.

Hotel- og restauranterhvervet er stadig hårdt ramt Covid-19, og derfor er HORESTA gået sammen med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), 3F og flere uddannelsesinstitutioner om, at tilrettelægge sammenhængende EUV1 forløb i hele landet til gavn for branchens virksomheder og medarbejdere.

EUV1 forløb er en erhvervsuddannelse for ufaglærte voksne, som er over 25 år og har minimum to års relevant erhvervsfaring. En EUV1-uddannelse foregår kun som skoleundervisning, da medarbejderens erhvervserfaring godskrives som praktikperiode.

EUV1 forudsætter, at medarbejderen gennemgår en realkompetencevurdering på erhvervsskolen forud påbegyndelse, og at der derefter indgås en uddannelsesaftale med virksomheden.

I efteråret 2020 lanceres flere samlede EUV1-forløb inden for uddannelserne; Kok, Tjener og Rengøringstekniker, hvor virksomhed og medarbejder kan indgå EUV1-uddannelsesaftaler med særligt højt tilskud via AUB og evt. Kompetencefonden i alt maksimalt 30.431 kr. pr. mdr.

De økonomiske forudsætninger:

  • AUB-lønrefusion på op til 6.288 kr. pr. uge resten af 2020
  • Mulighed for kompetencefondsstøtte jf. reglerne om aftalt uddannelse på 740 kr. pr. uge
  • Virksomheden betaler løn til medarbejderen, som er minimum minimallønnen for ufaglærte.

De forskellige EUV1 forløb i efteråret 2020

  • Fra ufaglært til faglært tjener på 18 uger

Forløbet vil højst tage 18 uger, og virksomhederne vil være garanteret, at forløbet kan afsluttes inden udgangen af 2020.

Realkompetencevurderingen finder sted i sidste og denne uge, og uddannelsesforløbet kan starte op i uge 32-35.

Forløbet udbydes både af Hotel- og Restaurantskolen i Valby - se pdf,  samt uddannelsesinstitutionerne HANSENBERG, Kold College og Rybners – se pdf samt College 360 og TECH college – se pdf samt Kokke- og Tjenerskolen ZBC – se pdf.

  • Bliv rengøringstekniker på kun 11 uger.

Rengøringsmedarbejdere kan blive faglærte på kun 11 uger. Uddannelsen gennemføres hos TEC i Søborg. Uddannelsen starter op d. 31. august og løber frem til 19. nov. 2020.

I kan læse mere om forløbet her samt pdf.

  • Fra køkkenmedhjælper til faglært kok på kun 24 uger

Realkompetencevurderingen finder sted i uge 37 og uddannelsesforløbet starter den 28. september 2020 og slutter den 26. marts 2021. Dermed strækker dette forløb sig over 6 måneder med to gange 12 ugers skoleforløb.

Forløbet udbydes af Campus Bornholm og der er informationsmøde den 1. september 11-12 på skolen i Rønne. Se mere i pdf.

Efteruddannelseskonsulent Lene Wendelboe kan kontaktes vedr. udbud på Sjælland herunder tilmelding og spørgsmål. Og efteruddannelseskonsulent Gunhild Bjerre kan kontaktes vedr. udbud på Fyn og Jylland.

For spørgsmål om VEU-godtgørelse og kompetencefonden kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef Pia Svane.

 

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

EUV1-forløb i hele landet

BRANCHENYHEDER

PRESSEKLIP

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Synlighed på nettet og mere trafik til egen hjemmeside og egen online booking

Kl. 09.00 - 16.00

Få flere direkte bookinger og nedbring udgifterne til kommissioner!

Nu kan I få hjælp til at tage kontrollen over virksomhedens markedsføring og styrke jeres synlighed på nettet. Målet med kurset er at drive flere bookinger til egen hjemmeside og spare på kommissionerne til bookingportalerne.

Log ind