Forsamlingsforbud, 6 dages-reglen, krav om afstand mellem gæsterne, krav om et vist antal kvadratmeter pr. gæst og krav om lukning kl. 24. Læg dertil tvangslukning af virksomheder.

Sådan lyder nogle af de restriktioner, som hotel- og restauranterhvervet er underlagt i øjeblikket, og det gør det svært for mange af dem at komme tilbage på sporet i forlængelse af corona-nedlukningen af Danmark.

I Danmarks Statistiks nye konjunkturbarometer siger 86 procent af hotellerne, at de er meget påvirket af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med corona-krisen. Det tilsvarende tal for restauranter er 58 procent.

Sammenligner man dette tal med andre erhverv, er forskellen meget stor. I serviceerhvervene er 26 procent meget påvirket af restriktioner, mens et tilsvarende svar kommer fra 16 procent af detailhandlen, 10 procent af industrien og 3 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne.

Faktisk er det kun rejsebureauerne, som overgår hotellerne og restauranterne. Her er det 97 procent, som føler sig meget påvirket.

”Der er ingen tvivl om, at vores erhverv fortsat er under et stort pres på grund af restriktionerne og situationen i øvrigt. Alle virksomheder er på den ene eller anden måde påvirket, og det gør det svært at få kørt omsætningen op igen på et niveau, der bare minder om 2019,” siger politisk chefkonsulent i HORESTA, Kristian Nørgaard.

Sommerferien er ved at være forbi

Sommeren har givet smilerynker flere steder i erhvervet, fordi danskerne i stor udstrækning har valgt at blive hjemme. Det har ført til markante stigninger i omsætningen – først og fremmest i virksomheder langs kysterne. Til gengæld har hoteller og restauranter, der normalt har mange udenlandske gæster været presset yderligere i knæ.

”Sommeren har været et tiltrængt pusterum for dele af erhvervet. Men nu er danskernes sommerferie ved at være forbi, og så venter en barsk virkelighed for alle dele af erhvervet. Hjælpepakkerne er næsten udfaset, og vi er fortsat underlagt skrappe restriktioner,” siger Kristian Nørgaard.

HORESTA opfordrer på denne baggrund regeringen og Folketinget til at gøre alvor af tidligere udtalelser om at ville holde hånden under de hårdest prøvede erhverv.

”Vi opfordrer på det kraftigste til at forlænge hjælpepakkerne for vores erhverv, så længe vi er underlagt så mange restriktioner. Vi vil hellere end gerne tjene vores egne penge, men det er ikke muligt på et marked, som er bundet på hænder og fødder,” siger Kristian Nørgaard.

Konjunkturanalysen fra Danmarks Statistik viser i øvrigt, at 36 procent af landets hoteller frygter en afvikling over de kommende tre måneder. Det samme gælder for 22 procent af restauranterne.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind